6x mythes en misvattingen over kinderen met ADHD

Kinderen met ADHD zijn niet altijd druk. Zo zijn er nog veel meer mythes en misvattingen over deze ontwikkelingsstoornis. Wij zetten ze op een rij.