Redactie
Redactie Adoptie 19 jun 2018

Adoptie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1000 kinderen geadopteerd. Rond hun zevende en veertiende vertonen zij veel meer gedragsproblemen dan hun niet-geadopteerde leeftijdgenootjes. Zware verwaarlozing en ondervoeding in het land van herkomst zijn de belangrijkste oorzaken.

Volgens Amerikaans onderzoek is 58 procent van de adoptiekinderen niet veilig gehecht (bij niet-adoptiekinderen ligt dat percentage op 35 procent). Een onveilig gehecht kind heeft als volwassene problemen met zelfvertrouwen, leervermogen en sociale en emotionele vaardigheden.

Hoe uiten de gedragsproblemen zich?

  • Meisjes: vaak psychische klachten (depressies)
  • Jongens: vaak anti-sociaal gedrag

Adoptief-deskundige en orthopedagoge Truus Bakker: ‘Dit soort gedragsproblemen zijn primitieve manieren om met gevoelens van onrust en onbehagen om te gaan. Je voelt je rot en je wilt dat het ophoudt. Als je niet geleerd hebt om je gevoelens te uiten en aan de bel te trekken, ga je rare oplossingen bedenken. Adoptiekinderen hebben vaker nare gevoelens, niet door hun adoptie maar door hun onopgeloste geschiedenis.’

Hoe help je een kind dat niet goed gehecht is?

Zowel adoptiekinderen als niet-adoptiekinderen kunnen hechtingsproblemen hebben. Van invloed is ook de mate waarop ouders zelf gehecht zijn. Mogelijke therapieën:

  • Video interactie begeleiding
  • Ouder-kindtherapie (werkt o.a. met vasthoudtherapie)
  • Psychotherapie (werkt o.a. met piramidemodel waarin per leeftijdsfase is weergegeven welke bouwstenen er zijn in de hechtingsrelatie)

Websites:

www.adoptie.nl – Stichting Adoptievoorzieningen. Landelijke organisatie die in opdracht van het ministerie van Justitie voorlichting, voorbereiding en nazorg biedt op het gebied van adoptie.
www.lava-ouders.nl – Landelijke Vereniging Adoptieouders
www.fiom.nl – organiseert cursussen o.a. voor ouders met puberende adoptiekinderen
www.adoptionresearch.nl – Wetenschappelijk Onderzoekscentrum Universiteit Leiden

Reageer op artikel:
Adoptie
Sluiten