Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Dyscalculie op de middelbare school

antwoord

Dyscalculie is een stoornis waarbij een leerling hardnekkige problemen heeft met rekenen en wiskunde die niet voortkomen uit een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.
Dyscalculie is in tegenstelling tot dyslexie minder bekend en erkend. Er is onder deskundigen nog geen overeenstemming over hoe dyscalculie moet worden vastgesteld en wat er precies in een dyscalculieverklaring zou moeten staan. 

Toch is het al mogelijk om een dyscalculieverklaring te krijgen. Ik neem aan dat jullie dochter zo’n verklaring heeft. Hierin staat welke specifieke moeilijkheden jullie dochter ondervindt en bij welke hulp en maatregelen ze gebaat is.

Je schrijft dat de middelbare school van jullie dochter niet bekend is met dyscalculie. Des te belangrijker is het om zelf initiatief te nemen om hier verandering in te brengen.

  • Op de website www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie staat een schat aan informatie. Ga eens aan de slag met deze informatie en filter een aantal zaken die op jullie dochter van toepassing zijn. Op deze pagina vind je ook protocollen voor het voortgezet onderwijs die in opdracht van het ministerie van OCW beschikbaar zijn gesteld.
  • Maak (opnieuw) een afspraak met de mentor en neem voor dit gesprek een aantal zaken mee, zoals: de dyscalculieverklaring, een printje van een protocol (kies alleen het protocol dat van toepassing kan zijn op jullie dochter) en een lijstje met maatregelen die eigenlijk vrij direct al zouden kunnen worden toegepast:
  • Je dochter kan een tijdsverlenging krijgen voor proefwerken van 30 minuten. Daarnaast is een rekenmachine toegestaan, ook voor eenvoudige bewerkingen. Vraag de mentor of hij/zij de wiskundedocent (en later wellicht ook de economiedocent) wil inlichten.
  • Maak op de eerste ouderavond ook een afspraak met de wiskundedocent en vraag om wat extra tijd. Wanneer jullie dochter het vmbo volgt, kan ze straks een profiel kiezen zonder wiskunde. Volgt ze havo of vwo dan kan dit niet. Het is dan van belang om een goed contact te onderhouden met de wiskundedocent, zodat je dochter voldoende ondersteuning krijgt.
  • Wat kun je thuis nog doen?
  • Extra oefenen kan geen kwaad zolang je dochter voelt dat het haar helpt. www.ffrekenen.nl is een hele mooie oefensite ook voor middelbare scholieren die moeite hebben met rekenen. De website geeft vele oefeningen met een auditieve uitleg. De uitleg kan telkens opnieuw worden beluisterd en er is geen tijdsdruk. Kijk eens samen met je dochter naar een demo van deze site.
  • Leer je dochter vlot en goed om te gaan met haar rekenmachine. Dat is zinvoller voor haar dan eindeloos tijd steken in bijvoorbeeld cijferend rekenen of niet geautomatiseerde bewerkingen.
  • Misschien wil je dochter in de klas een korte spreekbeurt houden over dyscalculie. Haar klasgenoten zullen dan begrijpen dat deze stoornis niks met intelligentie te maken heeft. Het zal haar zelfvertrouwen geven.
  • www.dyscalculie.org brengt je naar een forum waarop je met andere ouders problemen kunt bespreken of tips kunt uitwisselen. 

Vergeet niet om jullie dochter zoveel mogelijk bij alles te betrekken. Het is van groot belang dat ook zij inzicht krijgt in haar rekenproblemen zodat ze zich er niet voor schaamt. De websites zijn ook voor haar interessant!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.