redactie
redactie Dyscalculie 19 jun 2018

Dyscalculie

Dyscalculie is een hardnekkig rekenprobleem, een blinde vlek voor cijfers, rekenen en wiskunde. Bij kinderen met dyscalculie faalt het automatisme dat getallen van een bepaalde waarde voorziet. Naar schatting 3 tot 5 procent van de mensen heeft dyscalculie; in een klas van dertig leerlingen is dat er één. Over dyscalculie is veel minder bekend dan dyslexie, de talige variant. De stoornis komt meer bij meisjes dan bij jongens voor.

Hoe herken je dyscalculie?

Het is moeilijk te herkennen, maar een paar kenmerken komen vaak voor. In groep 7, als er veel nieuwe rekenstof wordt aangeboden, kan het plotseling duidelijk zichtbaar zijn. Kinderen (en volwassenen) met dyscalculie hebben vaak problemen met:

  • tellen: getallen overslaan, niet de juiste volgorde weten
  • optellen en (vooral) aftrekken
  • omdraaien: zeggen 24, schrijven 42
  • inzicht in sommen
  • geheugen (zijn eerste deel rekensom al vergeten als ze bij het tweede deel zijn)
  • traagheid
  • hekel aan rekenen
Reageer op artikel:
Dyscalculie
Sluiten