Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

Hebben ouders iets te zeggen over de groepsindeling?

antwoord

Nathalie van Thiel, leerkracht en J/M schoolcoach:
Wanneer een school grote veranderingen gaat doorvoeren, zoals het vormen van een combinatieklas, komt er een moment dat ouders moeten worden ingelicht. Scholen zijn vaak bang voor een explosie aan negatieve reacties en daarom kiezen zij soms voor een mail of brief, liefst vlak voor een vakantie zodat een en ander kan bezinken.

Ouders voelen zich soms gepasseerd. Dat is begrijpelijk maar niet geheel terecht. Het is immers onmogelijk de mening van alle ouders mee te nemen; hiervoor is een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld.

Het team is al enige tijd bezig geweest met de herindeling, en de voor- en nadelen. De MR is ingelicht en deze heeft instemmingsrecht. Dit houdt in dat de MR wordt geïnformeerd over de plannen en dat deze zich kan uitspreken. Wanneer er een beslissing is genomen, is het een kwestie van de rest van de ouders op een zo’n goed mogelijke manier informeren.

Ouders voelen zich dan vaak overvallen door zo’n onverwacht bericht. Scholen kunnen echter niet met alle ouders in discussie; soms moet de knoop worden doorgehakt.
De verdeling van de kinderen over de verschillende groepen valt onder uitvoering van het schoolbeleid. Over de uitgangspunten van het onderwijskundig beleid, inclusief de richtlijnen voor groepsgrootte en de keus tussen homogene of heterogene klassen, heeft de MR wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit oudergeleding en teamgeleding. De taak van de MR is divers en heeft een adviserende of een instemmende rol met betrekking tot beleidszaken. In de MR komen uiteenlopende zaken aan de orde. Lees hierover eens mijn antwoord op ‘<L CODE=”C80″>Wat doet de MR op school</L>’.

Discussies over het schoolbeleid worden tijdens de vergaderingen gevoerd. De oudergeleding van de MR moet wel in contact staan met de achterban, maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Ik vrees dus dat de beslissing definitief is en dat er nog twee opties overblijven:

  • Je accepteert de keuze van de school en legt je erbij neer. Probeer de positieve kanten te zien van een combinatieklas en geef het team vertrouwen. Lees eens mijn antwoord over combinatieklassen: ‘Welke impact heeft een combinatieklas?’ Wanneer je als ouder vertrouwen uitstraalt dan gaan je kinderen ook de positieve kanten bekijken en dit als een nieuw avontuur zien, dat wel eens erg leuk kan gaan worden.
  • Je gaat op zoek naar een andere basisschool. Soms zijn bepaalde beslissingen de druppel en was je al langer ontevreden. Ga dan op zoek naar een school die beter past bij jou en je gezin.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.