Laura Saija
Laura Saija Nieuws 16 mei 2023
Leestijd: 2 minuten

Voedselbank Groningen streeft naar gratis kinderopvang voor kinderen uit achterstandsgezinnen

Achterstandsgezinnen moeten gratis kinderopvang krijgen voor kinderen vanaf zes maanden oud. Maria Jongsma, voorzitter van de Voedselbank Groningen, heeft dat plan gelanceerd bij de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens RTV Noord streeft Jongsma ernaar om in januari 2024 een proefproject te starten in de gemeente Groningen, waarna het geleidelijk aan uitgebreid moet worden naar andere gemeenten in Groningen.

Gratis kinderopvang

Volgens Jongsma is het wetsvoorstel dat er ligt om de kinderopvang vanaf 2027 voor 95 procent te vergoeden aan tweeverdieners oneerlijk. Jongsma: “Uit onderzoek blijkt dat de eerste duizend dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Vanaf 2,5 jaar hebben we het in Nederland hartstikke goed geregeld. Kinderen die niet naar de kinderopvang gaan, worden dan door de GGD en jeugdzorgverpleegkundigen doorverwezen naar de voorschoolse educatie. Maar dan mis je dus die eerste duizend dagen.”

“Juist kinderen voor wie kinderopvang het hardste nodig is, zoals kinderen uit achterstandsgezinnen, vallen bij dit wetsvoorstel buiten de boot. In achterstandsgezinnen hebben beide ouders niet altijd betaald werk. Daarmee dreigt bij dit wetsvoorstel al op jonge leeftijd een tweedeling in de maatschappij en komen kinderen van minima op achterstand.”

Twee dagen

In Jongsma’s voorstel zouden achterstandsgezinnen twee dagen kinderopvang krijgen. Ze geeft aan dat onderzoek aantoont dat kinderen het meeste baat hebben bij twee dagen opvang, aangezien een halve dag of één dag te weinig zou zijn. Daarnaast zouden die twee dagen de mogelijkheid aan ouders bieden om betaald werk te zoeken of een opleiding te volgen. Een alternatief dat overwogen kan worden, is het oprichten van ‘Mutter-en-Kind-groepen’ zoals in Duitsland, waarbij ouders actief betrokken worden bij de kinderopvang.

Volgens Jongsma heeft haar plan al brede steun. Jongsma is van mening dat de kosten van het experiment gedragen moeten worden door de gemeenten, provincie en het Rijk. Ze suggereert dat gemeenten hun budgetten voor vroegschoolse educatie kunnen gebruiken en dat een deel van de ereschuldgelden vanuit de parlementaire enquête gaswinning mogelijk ook kunnen worden ingezet.

Starten in 2024

Jongsma streeft ernaar om in 2024 gratis kinderopvang voor minima te introduceren in ongeveer twee gemeenten, waaronder Groningen. Als vervolgens elk jaar een paar gemeenten volgen, zou binnen vier jaar gratis kinderopvang voor minima in de hele provincie beschikbaar moeten zijn.

Vijf dagen per week naar de BSO? ‘Ik heb me er nooit schuldig om gevoeld’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.