Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Doubleren in de bovenbouw basisschool

antwoord

Doubleren is geen zaak van leerresultaten op een rijtje zetten. Uit je verhaal blijkt ook dat jullie als ouders – en dat geldt ook voor de leerkracht – meerdere kanten bekijken en een weloverwogen beslissing willen nemen. De schoolloopbaan, leeftijd, karakter en sociaalemotionele ontwikkeling spelen ook een rol in deze beslissing. Over doubleren valt geen goed protocol te schrijven want elk kind heeft zijn eigen verhaal.

Doubleren in de bovenbouw is geen voor de handliggende zaak en zal ook minder vaak voorkomen dan in de onderbouw.
Een aantal zaken kunnen doubleren in de bovenbouw rechtvaardigen:

  • De leerling heeft onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekte van de leerling, problemen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een scheiding), onrust in de klas door veel wisselende leerkrachten.
  • Het kind is een zeer jonge leerling en er is al meerdere jaren sprake van onzekerheid over de juiste keuze wat betreft doubleren of doorgaan.

Jullie zoon zit in groep 7 en je kunt je afvragen waardoor hij een achterstand heeft opgelopen. Misschien ben je ervan overtuigd dat de oorzaak ligt in het feit dat je kind een jonge leerling is. Heeft je zoon onderwijs gemist of zijn er het afgelopen jaar andere verstorende factoren geweest waardoor zijn achterstand te verklaren is? Wanneer je zoon in zijn algemeenheid wat meer tijd nodig heeft om op een bepaald niveau te komen, is het wellicht verstandig om hem die tijd in het voortgezet onderwijs ook te gunnen.

Een aantal zaken om te overdenken:

  • Wanneer je vreest dat je zoon doodongelukkig zal worden door te kiezen voor doubleren, is het goed om te bedenken dat je ook kunt inzetten op het inhalen van de achterstand het komende jaar.
  • Je zoon zit nu in groep 7 en heeft zeker nog een jaar om te groeien en om zijn achterstand binnen zijn mogelijkheden in te halen.
  • In samenwerking met de school kan er een programma opgesteld worden om aan de achterstand van je zoon te werken. Organiseer eventueel bijles na school.
  • Het is heel normaal op deze leeftijd dat kinderen niet uit zichzelf braaf aan hun huiswerk gaan! Voetballen, lekker spelen en computeren, dat is hun leefwereld! Verwacht op deze leeftijd nog geen werkhouding van een kind van 12 of 13 jaar.
  • Ga aan de slag met het begeleiden van je zoon met zijn huiswerk. Vraag de leerkracht om stof die geschikt is als huiswerk. Laat hem niet zelfstandig worstelen met zijn huiswerk, want daar is hij nog erg jong voor. Naar boven sturen voor huiswerk is dus niet genoeg. Geef hem de begeleiding die hij nodig heeft. Ga naast hem zitten of laat een ander dat doen. Kinderen – en zeker jongens van deze leeftijd – hebben vaak nog niet de competenties om te kunnen plannen en het nut van huiswerk in te zien.

Een kind op deze leeftijd is in staat om na te denken over de toekomst en voor- en nadelen van doubleren tegen elkaar af te wegen. Neem de bezwaren tegen het doubleren van je zoon serieus, maar laat hem ze afwegen tegen de kansen voor de toekomst die het misschien kan opleveren. Het is verstandig om je zoon te betrekken bij deze moeilijke beslissing.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.