Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Groep 3 doubleren?

antwoord

Je dochter is in juli 6 jaar geworden en na de zomervakantie gestart in groep 3. Er waren destijds twijfels bij de leerkracht maar toch mocht ze, met het voordeel van de twijfel, starten in groep 3.

Het is een beetje jammer dat er niet eerder is opgemerkt dat het moeizaam verliep. Kinderen die voorwaardelijk doorgaan zouden extra goed in de gaten moeten worden gehouden. Men had tijdig kunnen onderzoeken wat de oorzaak was en je dochter eventueel een aangepast programma kunnen geven. Nu is je dochter onzeker en faalangstig geworden, en dat heeft natuurlijk zijn weerslag op haar resultaten.

Het is raadzaam om in gesprek te blijven met de leerkracht en IB’er, en aan te dringen op verder onderzoek, te beginnen in de klas:

  • Door de Cito-toetsen te analyseren kan de leerkracht ontdekken waar het mis ging, welke hiaten er zijn en op welk moment je dochter niet meer mee kon.
  • Er kan een plan worden gemaakt waarin wordt besloten je dochter extra tijd te geven voor het leesonderwijs. Dit kan in groep 3 gebeuren en eventueel voortgezet worden in groep 4. Of doubleren hiervoor wenselijk is, is afhankelijk van wat je dochter al aan extra ondersteuning heeft gehad. Als er nog niks is gebeurd, dan kan je dochter de extra tijd in groep 3 goed gebruiken. Wanneer er wel al veel extra ondersteuning en oefening is geweest maar er geen vooruitgang werd geboekt, heeft doubleren weinig zin. Onderzoek naar dyslexie is dan zinvoller dan op dezelfde voet verder gaan.
  • Het is mogelijk dat je dochter te vroeg in groep 3 terecht is gekomen, de hersens waren nog niet helemaal rijp voor het lees- en rekenonderwijs. Hierdoor kan er een zwakke start zijn gemaakt die niet meer voldoende is ingehaald. Doubleren met een aangepast programma kan zinvol zijn.
  • Het is ook mogelijk dat je dochter een goede start maakte maar bij het automatiseren, het tempo maken bij het lezen, is vastgelopen. In dit laatste geval kan er ook aan dyslexie gedacht worden. Wanneer de leerkracht en IB’er deze verdenking hebben is het van belang om het protocol in te zien zodat de juiste stappen kunnen worden gemaakt. Je dochter zal dan ook extra les en oefening moeten krijgen alvorens er getest kan worden.

Je schrijft dat je dochter verlengde instructie krijgt bij rekenen en lezen. Nu blijkt dat ze op alle vlakken slecht scoort en dat doubleren overwogen wordt, zal er eerst goed onderzoek moeten plaatsvinden. Ik ben geen voorstander van simpelweg doubleren. Wanneer blijkt dat je dochter voor het opgestelde handelingsplan meer tijd nodig heeft – zodat ze een goede start in groep 4 kan maken- is doubleren wel zinvol. Het is een beetje onlogisch, met het oog op passend onderwijs, dat elk kind precies op de leeftijd van 6 jaar klaar is voor het leesonderwijs en het dan ook precies in een half jaar onder de knie moet hebben.

Jouw dochter is een jonge leerling en jonge kinderen ontwikkelen zich nog erg grillig. Het is niet wenselijk om leesonderwijs dat in groep 3 plaatsvindt, door te schuiven naar groep 4. Methodes van groep 4 gaan uit van een bepaald leesniveau. Een kind kan dan in groep 4 onnodig vastlopen.

Er zijn scholen die twee keer per jaar met leerlingen het leesonderwijs opstarten in groep 3. Kleuters en jonge leerlingen kunnen dan op het meest gewenste moment instromen. Ideaal voor twijfelgevallen of leerlingen die onverwacht te vroeg naar groep 3 gingen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.