Redactie
Redactie Opvoeden 10 jun 2019
Leestijd: 2 minuten

In de helft van alle landen worden steeds minder kinderen geboren

Door verbeterde medische zorgen worden mensen alsmaar ouder. Hierdoor blijft de wereldbevolking stijgen. Het totale aantal bewoners ligt nu rond de 7,6 miljard.

Toch zou zich in de toekomst een daling van de wereldbevolking kunnen voordoen. Het aantal baby’s dat jaarlijks geboren wordt, neemt namelijk behoorlijk af.

Van meer dan 4 naar minder dan 2

Een uitgebreid onderzoek, gepubliceerd door The Lancet wijst uit dat er in 91 landen minder dan 2 kinderen per vrouw worden geboren. Voorheen lag dit gemiddelde op 4,7 kinderen per vrouw. Als dit een trend zou zijn die zich voort zou zetten in alle landen voor een langere periode van tijd, zal de wereldbevolking krimpen.

Landen waar het aantal baby’s per vrouw onder de twee ligt, zijn Singapore, Spanje, Portugal, Noorwegen en Zuid-Korea. Op Cyprus wordt de laatste jaren zelfs gemiddeld slechts 1 kind per vrouw geboren.

Daar tegenover staan echter ook landen met een ander uiterste. Hier worden ruimschoots meer baby’s geboren dan 2 per vrouw. Het land met het hoogste aantal kinderen per vrouw is Niger. Hier ligt het aantal op 7. In veel andere Afrikaanse landen ligt dit gemiddelde ook ruimschoots boven de 2.

Statistieken in Nederland

Ook in Nederland ligt het geboortecijfer laag. Onderzoek wijst uit dat er in 2017 ‘ slechts’ 19.000 meer baby’s werden geboren dan dat er mensen stierven. Dat is voor Nederlandse maatstaven wat betreft groei, weinig.

Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Nederland ligt op 1,62. Dit is een daling ten opzichte van 2010. Toen kreeg elke Nederlandse vrouw gemiddeld 1,8 kinderen. Ondanks dat dit relatief laag is, is er dus nog steeds sprake van groei.

Oorzaak van de daling

De grootste aanwijsbare oorzaak van de geboortekrimp in de toenemende beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen. Ook stellen steeds meer vrouwen het krijgen van kinderen uit.

Hoewel de cijfers een daling aangeven in aantal geboortes, kan je je afvragen hoe problematisch deze terugloop is. Met oog op het veranderende klimaat, uitgeputte grondstoffen en voedselvoorraden hoeft een daling in geboortes geen probleem te zijn. Met de alsmaar stijgende wereldbevolking liggen hongersnoden en een tekort aan schoon drinkwater op de loer.

Want ondanks een krimp in geboortes, is het goed om te kijken naar de algemene bevolkingsgroei. Deze is namelijk sinds 1950 verdrievoudigd.
In 1950 lag het totale aantal op 2,6 miljard; nu zijn het er 7,6 miljard.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.