Lisa van den Akker
Lisa van den Akker Nieuws 22 nov 2022
Leestijd: 2 minuten

Kabinet wil niet van bovenaf ingrijpen in jeugdzorg: ‘Veelkoppig vraagstuk’

Het rommelt rondom jeugdzorg. De docu-serie van Jojanneke van den Berge maakte heel wat los en steeds meer jeugdzorgkinderen en ouders trekken aan de bel, want het gaat er in instellingen niet altijd even zorgvuldig aan toe. Toch wil de overheid niet van bovenaf ingrijpen, dat zet Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Jeugdzorg.

Ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voelt daar niets voor. Het stelsel “piept en kraakt”, maar voor het draagvlak voor veranderingen is het cruciaal om samen met gemeenten en het jeugdzorgveld tot een plan te komen, zei Van Ooijen in debat met de Tweede Kamer. Ook de al ingeboekte bezuinigingen van 374 miljoen euro voor 2023 wil hij niet van tafel halen.

Van bovenaf ingrijpen bij jeugdzorg

“Van bovenaf ingrijpen kan heel effectief klinken, maar het kan ook zo zijn dat je dan in een moeras belandt”, zei Van Ooijen. Inhoud en geld kunnen volgens hem evenmin van elkaar worden losgekoppeld, in tegenstelling tot de wens van een groot deel van de Kamer.

Gemeenten zijn volgens de staatssecretaris akkoord gegaan met een bezuiniging van 374 miljoen euro in 2023. De aanname is dat via diverse maatregelen volgend jaar dat bedrag op jeugdzorg kan worden bespaard.

Afspraak

Het is onderdeel van de afspraak tussen kabinet en gemeenten, benadrukt Van Ooijen. Die ervoor zorgt dat het kabinet de in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg niet op gemeenten gaat afwentelen, maar dat het ministerie van Volksgezondheid dat bedrag voor eigen rekening neemt.

“De staatssecretaris gaat met gestrekt been het debat in”, reageerde SP-Kamerlid Maarten Hijink getergd. Volgens het Kamerlid wil Van Ooijen op geen enkel punt de Kamer tegemoetkomen om snel iets te doen doen aan de nijpende problemen. De problemen bestaan al sinds 2017, zeiden een zwaar gefrustreerde Hijink en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Vraagstuk

“Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het urgente, veelkoppige vraagstuk”, zei de staatssecretaris. Hij wil kwetsbare jongeren en hun ouders geen valse hoop geven. Met de Kamer erkent hij dat “zichtbare en tastbare veranderingen te lang op zich laten wachten. Dat trek ik me aan.”

Van Ooijen “zet alles op alles” om voor de kerst een principeakkoord te hebben over de hervormingsagenda. Daarin moeten concrete maatregelen worden vastgelegd om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. “Ik ben net zo ongeduldig als u.”

Die agenda had er al op 1 januari moeten liggen, maar de onderhandelingen tussen de deelnemende partijen – waaronder aanbieders, hulpverleners, gemeenten en rijk – verlopen uiterst stroef. De afgelopen dagen hebben diverse partijen gedreigd de stekker eruit te trekken.

Slachtoffers van jeugdzorg krijgen 5000 euro schadevergoeding, veel meer dan dat doet overheid niet

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.