Redactie
Redactie Gezondheid 21 jun 2018

Kinkhoest (pertussis)

Hevige hoestbuien, weinig energie, een benauwd gevoel en soms overgeven: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt ouders en artsen aan alert te zijn op deze symptomen. Ze kunnen op kinkhoest wijzen, een zeer besmettelijke aandoening die steeds vaker pubers en volwassenen treft. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is na 2012 weer gedaald.

Kinderen geboren vóór 1997 zijn niet voor een tweede maal gevaccineerd tegen de ziekte, waardoor zij meer risico lopen. Baby's worden rond drie maanden voor het eerst gevaccineerd. Ook zij zijn voor die tijd zeer kwetsbaar voor kinkhoest. Besmetting gebeurt via hoesten en niezen.

Wat is kinkhoest:

Ontsteking van de slijmvliezen van de luchtwegen, voornamelijk bij kinderen van 2-6 jaar. De infectie duurt meestal ca. 6 weken. Een eerste aanval van kinkhoest leidt niet altijd tot volledige immuniteit, maar daarna is een tweede aanval meestal veel lichter en wordt vaak niet als kinkhoest onderkend.

Oorzaak:

Infectie met de kinkhoest-bacterie (= Bordetella pertussis = bacil van Bordet-Gengou). Kinkhoest verspreidt zich vooral via vochtdruppeltjes in de lucht. De ziekte is meestal vanaf de 3e week niet meer besmettelijk.

Mogelijke verschijnselen bij kinkhoest (o.a.):

 • 1e stadium (vanaf 7-10 dagen na besmetting)
  Verkoudheidsverschijnselen met niezen en droge hoest (meestal eerst 's nachts, daarna ook overdag), verminderde eetlust, soms ook koorts
 • 2e stadium (vanaf 10-14 dagen na besmetting)
  Toename van de frekwentie en duur van de hoestbuien, diepe inademing met gierend ademhalingsgeluid door verkramping van de stemspleet, ophoesten van veel dik slijm, waardoor tijdens hoesten dikke snotbellen in de neus, vooral na lange hoestbuien blauwkleuring (= cyanose) en braken
 • 3e stadium (vanaf 4-6 weken na besmetting)
  Afname van de hoestbuien, herstel, gedurende enkele maanden af en toe nog hoestbui (vooral bij verkoudheid en andere luchtweg-infecties)

Behandeling:

Mogelijke behandelingen van kinkhoest (o.a.)

 • voorkómen (= preventie, profylaxe) van kinkhoest bij kinderen door inenting (= vaccinatie) met een kinkhoest-vaccin
 • wegzuigen van taai longslijm en zo nodig plaatsen van buisje in luchtpijp (bij zuigelingen)
 • anti-hoestmiddel
 • antibioticum: o.a. erytromycine (= Erytrocine®)

Website

Kijk voor actuele informatie over kinkhoest (aantal meldingen, extra voorzorgsmaatregelen etc) op de site van het RIVM.

Reageer op artikel:
Kinkhoest (pertussis)
Sluiten