Julia van Buuren
Julia van Buuren School 7 mrt 2024
Leestijd: 3 minuten

Kloof tussen arme en rijke kinderen steeds groter door particuliere bijles

Rijke kinderen krijgen steeds vaker privébijles en dat zorgt voor een grotere kansenongelijkheid. Dit komt omdat armere kinderen geen toegang hebben tot deze extra hulp. Instanties waarschuwen dat particuliere bijles de kloof tussen arm en rijk vergroot en vinden dat dit moet stoppen.

Volgens het AD roept de minister scholen op om alleen nog (gratis) bijles op school aan te bieden omdat alle kinderen daar toegang tot hebben.

Rijke kinderen halen betere cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat kinderen uit rijkere gemeentes betere cijfers halen dan kinderen die afkomstig zijn uit armere gezinnen. Een voorbeeld: in Pekela voldoet nog geen 30 procent aan het streefniveau bij rekenen en in Wassenaar is dit bijna 65 procent.

Dat er in Wassenaar zo hoog wordt gescoord, heeft te maken met de particuliere bijles die kinderen aangeboden krijgen. In 2022 werd er namelijk maar liefst 472 miljoen euro aan buitenschoolse bijles besteed. In 2017 was dit nog 320 miljoen euro. Het gaat inmiddels vermoedelijk om al meer dan een half miljard euro.

Verbod op buitenschoolse bijles?

Experts vinden dat buitenschoolse bijles verboden zou moeten worden. Waarom? Het vergroot de kansenongelijkheid en er is geen kennis over de kwaliteit van de bijles.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, vindt dat de overheid zich volledig in moet zetten voor gelijke kansen, en dat houdt in dat er per school gekeken moet worden wat zij financieel gezien nodig hebben. “Zo zorg je ervoor dat de beste docenten op school blijven, en dat de ouder niet uitwijkt naar een bureau”, benoemt hij.

De achtergrond van een leerling speelt een rol

Kansenongelijkheid is een term die vaak wordt genoemd, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Kansenongelijkheid doet zich voor wanneer kinderen met dezelfde vaardigheden en talenten, vanwege hun specifieke achtergrond niet dezelfde resultaten behalen op school.

Want goede cijfers halen op school heeft niet alleen te maken met hoe slim je bent. Ook de sociaaleconomische positie van de ouders, het sociale netwerk waar een kind steun uit kan halen, en de taalvaardigheid van de ouders, spelen een rol. Daarnaast zijn vooroordelen en discriminatie ook van belang.

De achtergrond van een leerling speelt vaak mee als het aankomt op schooladviezen, verwachtingen die leraren hebben van de leerlingen en het onderwijsaanbod. Er is pas sprake van gelijke kansen als de achtergrond van een leerling niet meespeelt in de successen die hij of zij op school behaalt.

Kansenongelijkheid door het onderwijssysteem en segregatie

Er zijn veel verschillende factoren die bijdragen aan kansenongelijkheid. Zowel vanuit school, als ouders, als het kind zelf. Kansenongelijkheid kan ook vergroot worden door het onderwijssysteem en de segregatie die vaak plaatsvindt.

Het schooladvies dat leerlingen in groep 8 krijgen speelt onder andere een grote rol als het aankomt op kansenongelijkheid. Niet iedere leerling krijgt namelijk het juiste en/of een eerlijk advies. Ook het tekort aan leraren is van belang. Omdat zij graag op goed presterende scholen willen werken, ontstaat er al snel een tekort op andere scholen, en dit verslechtert weer het onderwijs.

Daarnaast vindt er segregatie plaats doordat ouders vaak een basisschool in de nabije omgeving uitkiezen voor hun kind. Vaak gaan hier veel kinderen met een zelfde soort sociaaleconomische achtergrond naartoe. Deze scheiding van kinderen kan vooral een negatieve invloed hebben op de schoolloopbaan van kinderen met een lagere economische status.

Discriminatie bij schooladvies heeft effect op loopbaan en ontwikkeling van kinderen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.