Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Leesproblemen groep 3

antwoord

Jullie zoon zit halverwege groep 3 en heeft ernstige leesproblemen. De lettertoets is niet gehaald en de Cito geeft een E (V) score. Wanneer een kind over de gehele lijn zwak scoort, kan een leerkracht van groep 3 zittenblijven overwegen. Jullie zoon scoort echter alleen bij technisch lezen onvoldoende.

Er is zelfs een verdenking van dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren van het lezen en/of spellen op woordniveau. Het is van groot belang dat dit vroegtijdig wordt gesignaleerd en behandeld. Scholen hebben een protocol voor kinderen met hardnekkige leerproblemen. Zitten blijven is vaak niet de oplossing.

Jullie zoon kan vanaf eind groep 3 doorverwezen worden voor een dyslexieonderzoek. Er moet dan wel systematisch en intensief hulp zijn geweest zodat kan worden aangetoond dat er ondanks extra inspanningen, onvoldoende vooruitgang is. De school moet een leerlingdossier hebben waarin staat beschreven hoe die hulp is verlopen.

Een school mag een leerling doorverwijzen naar de gezondheidszorg als hij tot de zwakste 10 procent behoort bij het lezen, of als hij tot de zwakste 16 procent bij lezen én de zwakste 10 procent bij spelling behoort. Concreet betekent dit dat leerlingen met een E-score op lezen en leerlingen met een lage D-score op lezen én een E-score op spellen doorgestuurd kunnen worden naar de zorg. Voorwaarde is dat dit is vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten. (Bron: Masterplan Dyslexie. Lees hierover meer op www.steunpuntdyslexie.nl)

Het lijkt me van groot belang dat jullie gaan inzetten op extra hulp. Het feit dat het leesgroepje van school ‘vol zit’, mag voor de school geen reden zijn om verder niets te ondernemen. Wanneer een leerling halverwege groep 3 een E-score haalt en ook thuis laat zien dat het nog vrijwel alle woorden moet hakken-plakken, dan is er voor de leerkracht werk aan de winkel! Er zal een handelingsplan gemaakt moeten worden.

Doubleren wordt voor kinderen met dyslexie niet aangeraden. Het lijkt me ook nog niet nodig om hier nu al een beslissing over te nemen. In groep 4 wordt er bij vakken als begrijpend lezen, rekenen en taal wel vanuit gegaan dat leerlingen het leesniveau van eind-3 beheersen. Wanneer jullie zoon doorgaat naar groep 4 zal de achterstand moeten zijn ingehaald, of er zullen aanpassingen moeten zijn voor hem. Hij loopt anders het risico ook bij deze andere vakken in de problemen te komen.

Ik raad jullie aan een gesprek aan te vragen met de leerkracht:

  • Vertel dat je wil komen praten over de leesproblemen van jullie zoon.
  • Probeer tijdens dit gesprek duidelijk te maken dat jullie willen gaan samenwerken met de school. Zet in op de intensieve ondersteuning. Het dyslexieonderzoek kan dan, wanneer dit nodig blijkt, aan het einde van het schooljaar worden aangevraagd.
  • De school zal een plan moeten maken en aan dossiervorming moeten gaan doen.
  • Breng het protocol ter sprake.
  • Bied hulp aan. Het heeft weinig zin om je zoon te dwingen tot het lezen van zelf uitgekozen boekjes thuis. Het is wel zinvol om oefeningetjes die dagelijks moeten plaatsvinden en worden aangedragen door de leerkracht, thuis te oefenen. Wanneer je over de financiële middelen beschikt kun je een remedial teacher inschakelen.
  • Vraag of jullie op de hoogte kunnen blijven van de acties die worden ondernomen bijvoorbeeld via de mail, en spreek af regelmatig te evalueren.

Je schrijft dat jullie niet eigenwijs willen overkomen. Ouders mogen echt wel een beetje eigenwijs zijn! Bedenk dat jullie zoon maar één paar ouders heeft en dat deze alles mogen doen om te zorgen dat hun kind onder de aandacht komt bij de leerkracht. Niet door middel van strijd en een stortvloed aan kritiek,maar zeker wel door kritisch te blijven, met een positieve insteek en gericht op een gezamenlijk doel: het beste voor jullie kind.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.