Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

Wat doet de MR op school?

antwoord

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur en de ene raad is veel actiever dan de andere.

Op scholen waar zaken niet helemaal lekker lopen, zie je vaak dat het geen probleem is om ouders te vinden die willen plaatsnemen in de MR. Ouders hebben dan behoefte om zaken te bespreken. Soms bezoekt de directeur van de school regelmatig de vergaderingen van de MR en is de raad een echt klankbord voor de directie. Soms is de afstand groter en wordt er door de leden geklaagd over de mate waarin ze serieus genomen worden.

Je vraagt je af of je wel iets te zeggen hebt als ouder. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Ik zal een aantal voorbeelden geven van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder instemmingsrecht over hebt:

 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
 • de invulling van het schoolreisje
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

Heb je interesse dan zou ik zeker een poging wagen! De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.