Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

Welke impact heeft een combinatieklas?

antwoord

Basisscholen mogen zelf bepalen hoe ze de groepen samenstellen. Een school kan om pedagogische redenen kiezen voor een combinatieklas, maar ook vanwege lerarentekort, ruimtegebrek of omdat er te weinig leerlingen zijn om een groep vol te krijgen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de wijze waarop de school de klassenindeling organiseert, maar nu deze indeling een feit is heb je als ouder weinig mogelijkheden om zaken terug draaien.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatiegroep weinig invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Het leert niet meer of minder dan een kind dat met alleen leeftijdgenoten in de klas zit. Er is geen kwaliteitsverschil aangetoond en wie voor een combinatieklas staat blijkt nauwelijks anders te werken dan wie een 'enkelvoudige' klas heeft.
Mijn ervaring met combinatiegroepen is dat het voor een leerkracht een hele kluif is. In één leerjaar werk je al snel met 3 niveaus. Daarbij komen nog de leerlingen met een eigen programma. In een combigroep werk je dus met minimaal 6 niveaus. Het voorbereiden van de lessen en de organisatie van het geheel vraagt veel tijd en inspanning.

Voor de leerlingen zie ik voordelen en nadelen. Sommige kinderen hebben moeite met concentreren, maar sociaal gezien levert het vooral voordelen op. Door de steeds wisselende samenstellingen van de groepen, leren ze veel meer kinderen goed kennen. Er ontstaan vriendschappen met jongere én oudere kinderen en elk jaar is er weer kans op een nieuwe vriendschap.

Ik begrijp dat je het voor je kind verdrietig vindt dat hij nu niet bij zijn vriendjes in de klas zit. Hij zal opnieuw aansluiting moeten vinden bij andere kinderen. Dat zal hem ook best lukken. Op het schoolplein komt hij natuurlijk nog wel zijn vrienden tegen. Deze vriendschappen verwateren niet zo snel omdat ze al zo lang bestaan.

Elke groepssamenstelling heeft zijn voor- en nadelen en het goed laten functioneren van een groep staat of valt natuurlijk met de leerkracht voor de klas. Wanneer je je zorgen maakt, is het verstandig om met de groepsleerkracht te gaan praten. 

  • Vertel haar alvast over de problemen die je vreest. De leerkracht zal wellicht een plan hebben voor deze nieuwe combinatiegroep. 
  • Geef je kind vertrouwen dat het goed gaat komen; dat hij op het schoolplein nog kan spelen met zijn oude vrienden en afspreken na schooltijd. 
  • Geef het de tijd. Een nieuwe groep heeft tijd nodig om een gezellige club te worden. Als oudste krijgt je zoon de kans om de jongere kinderen te helpen. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wijs je kind op de leuke kanten van een combigroep zodat hij met vertrouwen aan het nieuwe jaar begint.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.