Laurien Bleeker
Laurien Bleeker Alcohol en drugs 5 jul 2024
Leestijd: 3 minuten

Alcohol en groepsdruk: zo help je je kind eigen keuzes maken

Pubers komen op een leeftijd dat ze meer aannemen van hun vrienden dan van jou. Dat hoort er nu eenmaal bij en elke ouder moet hier doorheen. Toch kun je je wel zorgen maken, want wat doet groepsdruk met je kind? Neemt het toch een glas alcohol aan vanwege die groepsdruk of is dat een eigen keuze?

Je kind neemt in de puberleeftijd dus (helaas) niet meer zo veel van je aan. Belangrijk is dan ook dat je al op jonge leeftijd een veilige sfeer creëert waarin je kind met je kan praten en alles aan je kan vertellen. Zonder dat je boos wordt of een oordeel velt. Luisteren naar je kind is dan net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker, dan aan het woord zijn. Stel daarom vragen, luister echt naar wat je kind te zeggen heeft en praat serieus over dingen die jonge kinderen belangrijk vinden. Zo bouw je een veilige hechting met je kind op.

Ouders zijn rolmodel als het gaat om alcohol en groepsdruk

Uit onderzoek blijkt dat ouders een grote invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen op latere leeftijd. Dat komt omdat zij het eerste voorbeeld zijn als het gaat om alcohol. Als een kind ziet dat ouders makkelijk omgaan met alcohol, dan zal een kind dat sneller overnemen.

Al vanaf tweejarige leeftijd heeft alcoholgebruik van de ouders invloed op het kind. Dit komt omdat ouders rolmodellen zijn voor kinderen, oftewel hun grote voorbeeld. Ouders die geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen, geven dat als voorbeeld. Een kind komt dan minder snel in de verleiding om ook te gaan drinken.

Kinderen zijn een kwetsbare groep

Alcohol mag je drinken vanaf achttienjarige leeftijd, maar in de praktijk komen jongeren al eerder in aanraking met alcohol. Zo dronk in 2021 bijna de helft van de twaalf- tot zestienjarigen wel een keer alcohol. Voorlichting geven over groepsdruk en het gebruik van alcohol kun je dan ook liever niet uitstellen tot de achttiende verjaardag van je kind. Kinderen zijn ook nog eens een kwetsbare groep als het gaat om alcohol, maar ook om groepsdruk.

Sommige ouders denken dat ze hun kind beter in de eigen omgeving kunnen ‘leren drinken’. Toch wijzen onderzoeken uit dat wanneer kinderen in het bijzijn van hun ouders slokjes alcohol mogen proeven, dit juist leidt tot meer gebruik van alcohol.

Ook bleek dat de kinderen vooral de positieve effecten van alcohol zagen als ze dit met hun ouders dronken. Bijvoorbeeld dat het drinken van alcohol een feestje leuker maakt. Dit verhoogt weer de kans dat het kind gaat drinken en op een nog oudere leeftijd grotere hoeveelheden alcohol gaat drinken.

Groepsdruk en alcohol gaan hand in hand

Als pubers vrienden hebben die veel alcohol drinken, dan komt groepsdruk om de hoek kijken. Jongeren gaan door groepsdruk vroeger drinken en grotere hoeveelheden drinken. Vooral de groep van tien- tot veertienjarigen is het meest beïnvloedbaar. Zo blijkt dus maar weer dat voorlichting door ouders echt vroeg moet beginnen.

Grenzen stellen is belangrijk, maar omdat tieners zich graag afzetten is dit soms lastig. Zorgen dat je kind sterk in zijn of haar schoenen staat is daarom ook erg belangrijk. Zo kan je kind bewust de keuze maken om alcohol drinken, omdat het dat zelf wil. En niet omdat het onder druk staat van de vriendengroep.

Maak je kind weerbaar en zelfverzekerd

Dit kun je leren aan je kind door middel van een rollenspel. Leer je kind dat het nee mag zeggen en dat dit geen reden moet zijn om vervolgens niet bij een groep te horen. Wanneer je kind zelfverzekerd is, kan het alcohol afwijzen onder groepsdruk. Ook kan je zelf bewust een discussie aangaan met je kind. Leer naar elkaar te luisteren en leer je kind met argumenten komen om weerbaarder te worden.

Dilemma: ‘Mijn dochter wil alcohol op haar verjaardagsfeestje, moet ik dit toelaten?’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.