Basisschool kiezen

Van de anderhalf miljoen basisscholieren gaat tweederde naar een bijzondere basisschool – uitgaande van één speciale levensovertuiging of geloof. Eenderde volgt openbaar onderwijs. Zowel in het bijzonder als openbaar onderwijs kunnen kinderen les krijgen volgens speciale opvoedkundige ideeën (montessori, jenaplan, dalton). Veel scholen werken met wachtlijsten. Ouders moeten dus vroeg beslissen welk soort onderwijs bij hun peuter past.

Hoe zoek je een school voor je kind?

Checklist

 1. Is het een bijzondere of openbare school?
 2. Welke onderwijsmethode wordt gebruikt (zie onderaan de pagina)
 3. Gaan de kleuters meteen hele dagen naar school?
 4. Is er een leerlingvolgsysteem?
 5. Doet de school mee aan de cito-eindtoets?
 6. Hoe groot zijn de groepen?
 7. Zijn er voldoende leerkrachten?
 8. Is er extra zorg op school geregeld?
 9. Hoe is de sfeer op school?
 10. Ziet de school er netjes uit?
 11. Beschikt de school over een pestprotocol?
 12. Vanaf welke groep krijgen leerlingen huiswerk?
 13. Hoe worden leerlingen beoordeeld?
 14. Hoe worden ouders op de hoogte gesteld van problemen en vorderingen
 15. 15. Wat doet de school aan kunst en cultuur?
 16. Hoe is de overblijf geregeld?
 17. Heeft de school een naschoolse opvang?
 18. Wat verwacht de school van ouders?
 19. Hoe is de kwaliteit van de school volgens de onderwijsinspectie?
 20. Afstand huis-school

Meer informatie

Interview moeder met dochter op een Leonardoschool (Zwijsenouders.nl)

Websites:

www.minocw.nl/onderwijs
www.voo.nl
www.50tien.nl
www.montessori.nl
www.dalton.nl
www.jenaplan.nl
www.vrijeschool.nl
onderwijsinspectie
www.welkeschool.nl
www.scholenopdekaart.nl
Tip: kijk op de website van uw gemeente.

Reageer op artikel:
Basisschool kiezen
Sluiten