Laurien Bleeker
Laurien Bleeker Opvoeden 30 sep 2023
Leestijd: 3 minuten

De cognitieve ontwikkeling van een kind begint al bij de geboorte, maar wat is het nou eigenlijk?

De cognitieve ontwikkeling van je kind is een langdurig proces dat in fases gebeurt. De cognitieve ontwikkeling is de groei en verandering in de manier waarop een kind denkt, dingen begrijpt en leert over de wereld om zich heen. Als ouder ondersteun je deze ontwikkeling door bijvoorbeeld te stimuleren en motiveren.

Een onderdeel van de cognitieve ontwikkeling is bijvoorbeeld het leren lezen en rekenen op de basisschool, maar ook verbanden leren leggen en redeneren hoort hierbij.

Wat is cognitieve ontwikkeling?

Het wordt ook wel het proces van het leren genoemd. In je hele leven leer je dingen en je denkwijze kan veranderen naarmate je ouder wordt. Je blijft je dan ook je hele leven cognitief ontwikkelen.

Wat is de cognitieve ontwikkeling van een kind?

Het proces van het leren dus, maar wat houdt dat nou precies in? Baby’s starten al vanaf de geboorte met de cognitieve ontwikkeling, dit gaat eigenlijk vanzelf. Het valt samen met de lichamelijke ontwikkeling, maar ook met de motorische, sociaal-emotionele en spraak- en taalontwikkeling. Zo ontdekken baby’s verschillende texturen en materialen door te kijken, voelen en proeven: met de zintuigen dus. Vervolgens leren ze kruipen en wordt de wereld om zich heen letterlijk groter.

Dat gaat weer over in het oplossen van problemen door middel van spel. Als je kind wat ouder is gaat het nadenken over situaties en leert het redeneren. Dit komt vanuit het kind zelf, maar de cognitieve ontwikkeling wordt ook beïnvloed door de cultuur waarin een kind opgroeit, de omgeving en interactie met anderen.

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Cognitieve vaardigheden zijn bijvoorbeeld leren, onthouden, denken en redeneren, maar ook waarnemen, het vermogen om problemen op te lossen en aandacht hebben voor details. Per leeftijd verschilt het welke cognitieve vaardigheden je kind ontwikkelt:

  • Een vierjarige kan tot tien tellen en de cijfers een tot en met vijf herkennen. Het weet het verschil tussen meer en minder, groter en kleiner en het kan vormen en een paar kleuren benoemen.
  • Een vijfjarig kind beheerst de volgende cognitieve vaardigheden: tot twintig tellen en weer terug, cijfers tot en met tien herkennen, de dagen van de week benoemen, net als gisteren en overmorgen en nog meer kleuren benoemen. De cognitieve ontwikkeling gaat dus vrij snel in de kleuterleeftijd.
  • Bij kinderen vanaf zes jaar neemt het magisch denken af en het realistische denken toe. Tekeningen worden ook steeds realistischer. Je kind leert nu rekenen en klokkijken.
  • Naarmate je kind ouder wordt leert het steeds meer wat betreft taal en rekenen, het leert over begrippen zoals centimeter en kilometer. Zo kan een kind van negen jaar alle tafels opnoemen en zelfs een plattegrond lezen.
  • Tussen de twaalf en drieëntwintig jaar gaan kinderen nadenken over abstracte concepten zoals het leven, relaties, rechtvaardigheid en waarheid.

Wat houdt cognitieve in?

Het woord cognitief staat in het woordenboek omschreven als: betrekking hebbend op het (leren) kennen. Makkelijker uitgelegd is cognitief het proces van denken, begrijpen, leren, herinneren en kennis opdoen. Het is een proces dat zich in de hersenen afspeelt en altijd in ontwikkeling blijft. Door middel van dit proces leert je kind spelen, praten, denken, problemen oplossen en leren op school.

Om deze reden is rollenspel met je kind goed voor de ontwikkeling

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.