Laura Saija
Laura Saija Nieuws 17 aug 2023
Leestijd: 2 minuten

Jongeren wantrouwen overheid steeds meer

Steeds meer jongeren wantrouwen de overheid. De argwaan nam toe tijdens de coronapandemie en uitte zich in rellen. Nu blijkt dat dit nog steeds niet verdwenen is.

Deze bevindingen komen voort uit gesprekken met 38 jeugdprofessionals, waaronder jongerenwerkers, en uit enquêtes die door 84 jongerenwerkers zijn ingevuld.

Wantrouwen in overheid

Onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en jeugdwerkers hebben vastgesteld dat het wantrouwen onder jongeren in de afgelopen jaren is veranderd. Voorheen was polarisatie meestal horizontaal, wat inhield dat er wantrouwen en onderbuikgevoelens tegenover andere maatschappelijke groepen bestonden.

Uit het onderzoek blijkt dat tegenwoordig onder jongeren voornamelijk sprake is van ‘verticale’ argwaan. Dit impliceert dat jongeren vooral wantrouwen koesteren tegen de overheid en grote instituties in de samenleving.

Corona

Jeugdprofessionals dachten dat dit wantrouwen na de coronapandemie weg zou gaan, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Jongeren met uiteenlopende ideologische standpunten verenigden tijdens de avondklokrellen tegen een gemeenschappelijke ‘vijand’: de overheid.

Volgens jeugdprofessionals hebben jongeren hun vertrouwen in de overheid verloren en voelen zij geen enkele connectie meer. Daarbij ervaren jongeren een gebrek aan gehoor en dit heeft geleid tot verminderde interesse in deelname aan verkiezingen. Deze professionals wijzen erop dat de kloof tussen jongeren en het politieke systeem gestaag groter wordt.

Problemen veroorzaakt door overheid

Veel jongeren beschouwen de overheid als een belangrijke veroorzaker van de problemen die zij ondervinden. Hun vertrouwen in een positieve toekomst is beperkt, en dit geldt in het bijzonder voor jongeren die in contact komen met jeugdwerkers.

De toename van armoede in Nederland, wachtlijsten voor hulpverlening en jeugdzorg, de woningcrisis en het toeslagenschandaal worden ook genoemd als oorzaken van het wantrouwen.

Buitensporig optreden

Bovendien zijn jongeren van mening dat de overheid met twee maten meet: politici die onwaarheden verkondigen blijven ongestraft, terwijl lokale handhavers juist buitensporig streng optreden tegen jongeren.

Daarnaast heerst onder jongeren het gevoel dat protesterende boeren anders behandeld worden dan andere activisten, zoals klimaatactivisten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken door het Nederlands Jeugdinstituut.

Slachtoffers van jeugdzorg krijgen 5000 euro schadevergoeding, veel meer dan dat doet overheid niet

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.