Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

Kind alleen thuis laten

antwoord

Bij mijn weten is er geen wet die aangeeft dat je kinderen van deze leeftijd nooit even alleen thuis mag laten. Ook de Bureaus Jeugdzorg die ik naar aanleiding van jouw vraag heb geraadpleegd, geven adviezen aan ouders die gelijk zijn aan die van mij. Er is wel een wet die zegt dat je geen hulpbehoevenden zonder toezicht thuis achter mag laten. Wanneer je bijvoorbeeld een baby alleen thuis laat als je de hond uitlaat en er breekt brand uit, dan kan dat strafrechtelijk voor problemen zorgen. 

Kinderen moeten naar mate ze opgroeien langzaamaan steeds zelfstandiger worden en leren om zich alleen staande te houden. Dat leer je ze onder andere door ze beetje bij beetje vrijer te laten en iets te laten ondernemen zonder jouw toezicht. Zo ook bijvoorbeeld even alleen thuis zijn. Natuurlijk zijn er situaties waarbij dit niet geldt: bijvoorbeeld als je kind een achterstand heeft, als je kind gevaar niet goed kan inschatten of een bepaalde gedragsstoornis heeft. Het moet ook niet stelselmatig langere tijd gebeuren. Ik kan op basis van je mail niet inschatten of dat bij jullie thuis meespeelt. 

Ik ben als opvoedkundige van mening dat je de volgende zaken goed moet meenemen:

  1. Schat in wat je eigen kind aan kan. Hoe houdt hij zich aan afspraken? Is hij verantwoordelijk? Kun je hem vertrouwen? Snapt hij goed wat gevaarlijk is? Enzovoort.
  2. Bouw het alleen zijn beetje bij beetje op. Kies om te oefenen voor momenten die kort zijn en overdag. Gaat dit goed? Dan kun je het steeds iets uitbreiden. Kijk ook naar wat je kind zelf prettig vindt en aandurft. 
  3. Maak heel duidelijke afspraken wat wel en niet mag (bijvoorbeeld: deur openen, telefoon opnemen, gevaarlijke situaties). 
  4. Zorg dat er altijd back-up is: een buurvrouw op de achtergrond die ervan weet, mogelijkheid tot bellen als er iets is, enzovoort. 
  5. Zorg dat je kind de deur altijd uit kan in geval van nood.
  6. Leg je kind goed uit wat te doen in geval van nood. Hang dit eventueel ergens goed zichtbaar op, net als telefoonnummers die je kind kan bellen (altijd meer dan één voor het geval die ene persoon toch niet te bereiken is).

Alleen thuis blijven is net als alleen buitenspelen, een boodschap doen of ergens heen fietsen… iets wat hoort bij het opgroeien van kinderen en het loslaten van je kind. Te vroeg is niet goed, maar te laat ook niet! 

Reageer op artikel:
Kind alleen thuis laten
Sluiten