Laura Saija
Laura Saija Geld 21 sep 2023
Leestijd: 2 minuten

Het kindgebonden budget: wat is het en hoe kom je eraan?

Dat een leven met kinderen niet goedkoop is, weet iedereen. Daarom hebben gezinnen met een lager inkomen recht op kindgebonden budget (kgb). Dit vangnet biedt financiële bijstand aan gezinnen, waarvan het inkomen onder een bepaalde drempel ligt, om de extra kosten van het opvoeden van kinderen te verlichten.

Deze steunmaatregel helpt gezinnen, groot of klein, om hun financiële lasten te dragen waardoor ze beter kunnen zorgen voor de behoeften en ontwikkeling van hun kinderen.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een belangrijk middel om de kloof in financiële middelen tussen gezinnen te verkleinen en alle kinderen gelijke kansen te bieden voor een gezonde en gelukkige jeugd.

Wat is het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een financiële bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Ongeacht of het om een biologische kind, stiefkind, pleegkind of geadopteerd kind gaat. Of je recht hebt op kgb, wordt bepaald aan de hand van een inkomensniveau. Het maakt niet uit of je kind daadwerkelijk bij je woont.

Hoogte kindgebonden budget

De hoogte van het kgb hangt af van het verzamel inkomen van jou en je eventuele toeslagpartner. Ook wordt het bedrag bepaald door het aantal kinderen en hun leeftijd. Alleenstaande ouders zonder toeslagpartner ontvangen een extra bijdrage.

Het vermogen telt ook mee. In 2023 mag je maximaal 127.582 euro vermogen hebben als je géén toeslagpartner hebt. En 161.329 euro als je wél een toeslagpartner hebt.

Kindgebonden budget omhoog

Op Prinsjesdag 2023 werd bekend gemaakt dat het kgb volgend jaar wordt verhoogd. Dat betekent dat gezinnen met meerdere kinderen en gezinnen met oudere kinderen nu financieel beter ondersteund worden.

De stijging omvat een maximumbedrag van 750 euro per jaar voor het eerste kind, 883 euro per jaar voor het tweede kind, en maximaal 400 euro per jaar voor kinderen in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar.

Ontvangen van kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt automatisch toegekend aan mensen die hier recht op hebben. Dit gebeurt als iemand recht heeft op kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. Dan hoef je dus niet zelf nog een kgb aan te vragen.

Als je geen andere toeslagen ontvangt, moet het kgb wel zelf aangevraagd worden. Dit kan bij de Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’. Dit is een veilige, snelle en eenvoudige methode.

Verschil tussen kindgebonden budget en kinderbijslag

Kinderbijslag is een vast bedrag dat iedereen krijgt voor elk kind onder de 18 jaar. Dit wordt elk kwartaal uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het kgb is inkomensafhankelijk en wordt elke maand uitgekeerd als extra bijdrage voor mensen met een lager inkomen. Dit bedrag wordt betaald door de belastingdienst.

Hoeveel kinderbijslag krijg je in 2023 en wanneer staat het op je rekening?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.