Lisa van den Akker
Lisa van den Akker Nieuws 2 jun 2022
Leestijd: 2 minuten

Meisjes krijgen lager schooladvies: sekseverschillen afgelopen twee jaar toegenomen

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/2021 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder. Bij jongens lagen de schooladviezen vorig schooljaar juist weer iets hoger, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

“De sekseverschillen in de schooladviezen zijn de afgelopen twee schooljaren toegenomen in het voordeel van jongens”, concludeert het statistiekbureau. Dat komt deels doordat onder jongens de groep met een havo/vwo- of vwo-advies sneller is toegenomen dan onder meisjes.

Meisjes krijgen lagere schooladviezen

Het aandeel meisjes met een schooladvies lager dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch) nam in het afgelopen schooljaar verder toe. Zo kreeg vijf jaar geleden 22,6 procent van de meisjes dat advies, in 2020/2021 was dat toegenomen tot 24,4 procent. Het aandeel meisjes met een schooladvies vmbo-g/t of havo nam iets verder af, van 46,3 procent in 2016/2017 naar 43,6 procent vorig schooljaar. Het aandeel meisjes met een havo/vwo- of vwo-advies veranderde afgelopen schooljaar met 31,1 procent nauwelijks.

Volgens het CBS kregen jongens in het afgelopen schooljaar een iets hoger advies dan het niveau van voor de coronapandemie. Het aandeel schooladviezen op het niveau lager dan vmbo-g/t daalde ten opzichte van 2018/2019, net als het aandeel adviezen op vmbo-g/t- en havo-niveau. Het aandeel jongens met een advies op havo/vwo- of vwo-niveau nam toe van 31,2 procent naar 33 procent.

Schooladvies versus eindtoets

Basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 het eerste schooladvies voor het vervolgonderwijs. Daarna maken leerlingen een eindtoets, waar ook een advies uit komt, het toetsadvies. Als dat toetsadvies hoger is dan het eerste schooladvies, moet de school het eerste advies heroverwegen en kan dit naar boven worden bijgesteld.

Het CBS stelt vast dat het aandeel meisjes dat op deze eindtoets een score haalt die hoger ligt dan het eerste schooladvies hoger ligt dan bij jongens. “En dat geldt voor ieder niveau van het eerste schooladvies. Die trend is sinds 2016/2017 niet veranderd”, aldus het bureau. Dit betekent dat meisjes vaker dan jongens in aanmerking komen om het schooladvies naar boven te laten bijstellen.

Eerder schreven we al dat leerlingen dit jaar hoger scoorden op de eindtoetsen.

Het schooladvies van Sonja’s zoon viel tegen: ‘Zijn Cito-score voor begrijpend lezen is zo laag’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.