Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Niet eens met schooladvies

antwoord

Het advies van de leerkracht is sinds vorig jaar leidend wat betreft de plaatsing van leerlingen op het VO. Alleen wanneer de uitslag van de verplichte eindtoets veel hoger uitvalt dan verwacht, kan de leerkracht het advies aanpassen.

Wat kun je als ouders doen bij een tegenvallend advies?

1. Blijf in gesprek

Probeer in ieder geval om in gesprek te blijven met de leerkracht. Vraag of ze samen met jou nog eenmaal om de tafel wil gaan zitten. Je kunt vragen of de Intern begeleider bij dit gesprek aanwezig wil zijn en je kunt ook zelf proberen om de (oude) leerkracht van groep 7 uit te nodigen.

2. Neem altijd je kind mee

Het is verstandig om je zoon bij dit gesprek te betrekken, zodat ook hij duidelijk zijn wens kan uitspreken. Wanneer ook hij met argumenten komt en actief bij het gesprek betrokken wordt, geeft dit een goede indruk. Uiteindelijk zal híj het moeten gaan waarmaken en ook echt bereid moeten zijn om te knokken.

3. Bereid het gesprek goed voor

Maak een voor- en tegen-lijstje en toon begrip voor de twijfels die er zijn. Geef in dit gesprek aan dat cijfers en uitslagen van toetsen niet alles zouden mogen bepalen. Dit is overigens ook de reden dat de scholen tegenwoordig een advies moeten uitbrengen vóórdat de uitslag van de eindtoets bekend is. Zorg dat je zelf een overzicht bij de hand hebt met uitslagen van het leerlingvolgsysteem. Denk ook aan de uitslag van de Cito-entreetoets.

4. Laat je overtuigen dat het advies op de juiste manier tot stand is gekomen.

Zeker bij twijfelgevallen mag je een grondig onderzoek verwachten van de leerkracht: Is de vorige leerkracht geraadpleegd? Zijn zaken als motivatie, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, werkhouding, concentratie en nauwkeurigheid meegenomen? Zijn de resultaten van het werk in de klas (zoals methode-gebonden toetsen) ook bekeken?

5. Bespreek de mogelijkheid om een extra toets af te nemen.

Sommige ouders willen graag een second opinion voor de cito-toets. Vaak word dan gekozen voor een intelligentieonderzoek. Anders dan de cito-toets, die de schoolprestaties meet, wordt met een intelligentietest de intellectuele potentie van een kind gemeten.

6. De Nio-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

Dit is een intelligentietest die speciaal is ontwikkeld en genormeerd voor het bepalen van het beste onderwijsniveau. De Nio-toets kan individueel of groepsgewijs worden afgenomen.

7. De Drempeltest

Een klassikaal of individueel af te nemen aanlegtest, specifiek bedoeld voor een advies voor het voortgezet onderwijs voor leerlingen in groep 7 en 8.

8. De WISC-test (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Dit is een uitgebreide, brede intelligentietest die individueel wordt afgenomen. Deze kan bijvoorbeeld afgenomen worden als de NIO-toets in het afgelopen jaar al een keer is gemaakt.

Tot slot; ga geen test afnemen achter de rug van de leerkracht om. Wanneer de leerkracht zich gepasseerd voelt, zal ze minder bereid zijn haar advies aan te passen.

Mochten al je inspanningen niet het resultaat opleveren dat je gehoopt had, dan zit er weinig anders op dan de knop om te zetten. Leg je neer bij de feiten en ga met je zoon op zoek naar een goede vmbo-school!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.