Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 4 minuten

Goed rapport maar slechte Cito (groep 6)

antwoord

Veel van dit soort problemen ontstaan door slechte communicatie. De leerkracht kan tevreden zijn met de prestaties en het gedrag van de leerling, maar zal wel duidelijk moeten maken waarmee ze tevreden is!

Mag je als leerkracht tevreden zijn met een leerling die van school en van leren houdt en ‘voldoende’ scoort? Een leerkracht maakt vaak een inschatting gebaseerd op de resultaten van voorafgaande jaren. Op sommige scholen wordt er in groep 4 een capaciteitentoets afgenomen zodat een leerkracht ook twijfelgevallen beter kan beoordelen. Wanneer je ziet dat een leerling hard werkt, instructies hard nodig heeft, soms ook een extra uitleg of extra oefening, dan ben je in principe tevreden wanneer deze leerling ‘voldoende scoort’. Kun je dan ook zeggen dat het ‘goed’ gaat? Ja, want je hebt als leerkracht het gevoel dat ‘eruit komt wat erin zit’.

Wat kan er zijn misgegaan?

  • Tijdens een oudergesprek ontstaan soms onnodige misverstanden. De leerkracht vertelt dat het ‘goed’ gaat omdat ze tevreden is. Ouders horen dat woordje ‘goed’ en verstaan dat de leerling ‘goed’ presteert. Wellicht zijn ouders eigenlijk helemaal niet tevreden met de ‘voldoende’ prestaties van hun kind en vinden ze het niet goed genoeg. Rapporten met enkel de aanduidingen ‘goed-voldoende-matig-zwak’ zijn naar mijn mening niet duidelijk genoeg over leerprestaties. Een leerkracht hoort dan zeker duidelijkheid te verschaffen tijdens het oudergesprek.
  • De leerkracht heeft geen inzage gegeven in het leerlingvolgsysteem. De meeste scholen gebruiken dit systeem van Cito. De toetsen geven een beeld van het niveau van de leerling. Ouders zouden naar mijn mening tijdens oudergesprekken een uitdraai moeten krijgen van de resultaten in grafiekvorm. Deze grafiek maakt direct duidelijk op welk niveau je kind presteert. Op deze site vind je veel info over toetsen en Cito’s op de basisschool.
  • Een D en E score kunnen in ieder geval niet als voldoende worden aangemerkt! Een C score kan onduidelijkheid veroorzaken; één fout kan het verschil tussen een B of C of een D zijn. Als de score een C is moet een leerkracht nagaan of het om een lage C (bijna D) of een hoge C (bijna een B) gaat. DLE scores geven een leerkracht duidelijkheid over de groei die een kind doormaakt. Lees daarover eens mijn antwoord op: DLE-score: Wat houdt dit in? Ook is in de grafiek af te lezen hoe de ontwikkeling is en kan vlot worden opgemerkt wanneer de lijn onverwacht naar beneden afbuigt.
  • De leerkracht moet leerlingen goed onder de loep nemen die methode-gebonden toetsen goed maken maar bij de Cito toch onvoldoende score. Methode-gebonden toetsen gaan over een klein onderdeel van de stof die voorafgaand aan de toets uitgebreid geoefend is. De manier van vragen in de toets komt sterk overeen met de manier van oefenen tijdens de lessen. Cito-toetsen daarentegen zijn methode onafhankelijke toetsen over de stof die beheerst moet zijn na een periode van enkele maanden. De manier van vragen is vaak in multiple choice-vorm; anders dan in het oefenschrift.
  • Wanneer blijkt dat een leerling onvoldoende scoort bij een Cito-toets kunnen er twee zaken aan de hand zijn. 1. De aangeboden stof beklijft onvoldoende of de leerling kan de kennis en vaardigheden niet toepassen bij een andere manier van vragen. 2. Er is een achterstand ontstaan in de aangeboden stof op school. De leerkracht ligt met het aanbieden van de leerstof dus niet op schema. Dit tweede geval is makkelijker aan te tonen omdat de hele klas lager scoort dan verwacht.

Uit jouw verhaal begrijp ik dat de leerkracht van het voorafgaande jaar aangaf dat ze tevreden was, terwijl nu blijkt dat je dochter onvoldoende scoort. Ga eens na wat haar prestaties precies zijn op dit moment. Vraag inzage in het leerlingvolgsysteem! Hierin lees je ook wat de prestaties van je dochter waren in groep 5. Je mag ontevreden en boos zijn wanneer hieruit blijkt dat je dochter in groep 5 vaker D of E scores haalde. Je mag namelijk van een leerkracht verwachten dat dit gecommuniceerd wordt naar de ouders en nog belangrijker, dat er actie wordt ondernomen.

Ik raad je aan om een gesprek aan te vragen met de leerkracht van nu én van het vorige schooljaar. Misverstanden moeten uit de weg worden geholpen en er moet openheid komen wat betreft de prestaties van je dochter. Daarnaast moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Probeer vooral ook op dit laatste in te zetten. Het is natuurlijk het belangrijkste dat je dochter vooruit wordt geholpen. Vergeet niet om tijdens dit gesprek een evaluatiedatum te prikken zodat je vanaf nu de vinger aan de pols kunt houden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.