Julia van Buuren
Julia van Buuren School 3 jun 2024
Leestijd: 5 minuten

Heeft jouw kind een vwo-advies? Dit is alles wat je moet weten

Ieder kind krijg aan het einde van de basisschool een schooladvies van de leraar waarvan hij of zij denkt dat dit het beste past bij jouw kind. Kreeg jouw kind een vwo-advies? Wij praten je helemaal bij en leggen je precies uit wat dit allemaal inhoudt.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en bereidt jouw kind voor op wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit.

Wanneer krijg je een vwo-advies?

Het schooladvies dat de leraar geeft is, in tegenstelling tot vroeger, afhankelijk van meerdere factoren. Er wordt niet meer alleen naar de score van de eindtoets gekeken maar ook naar de eerdere toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, zelfstandigheid, motivatie en het gedrag.

Wat houdt het vwo in?

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is het hoogste niveau op de middelbare school en duurt zes jaar. Leerlingen worden tijdens deze opleiding voorbereid op wetenschappelijk onderwijs, oftewel de universiteit.

Op het vwo ligt de nadruk op abstract denken en is de lesstof veelal theoretisch. Zelfstandigheid, analytisch denken, en een probleemoplossend vermogen zijn erg belangrijk. Leerlingen leren op het vwo kritisch denken, wetenschappelijk onderzoek doen en academisch schrijven, allemaal vaardigheden die later goed van pas zullen komen op de universiteit.

Atheneum, gymnasium of tweetalig

Er zijn verschillende vormen van het vwo. Zo biedt het atheneum, in tegenstelling tot het gymnasium, niet de klassieke talen Grieks en Latijn aan. Op het tweetalig vwo krijgen jongeren les in twee talen, meestal is dit Nederlands en Engels.

Verder bestaat er voor de jongeren die uitblinken in bètavakken een technasium waarbij leerlingen kunnen werken aan bètatechnische opdrachten uit de praktijk en vwo+, waarbij er minimaal twee vakken extra gevolgd kunnen worden.

Vakken op het vwo

Jaar één, twee en drie van het wvo behoren tot de onderbouw, jaar vier, vijf en zes zijn de bovenbouw.

Verplichte vakken in de onderbouw

In de onderbouw zijn er verschillende verplichte vakken, namelijk: Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, twee moderne vreemde talen zoals Frans of Duits, maar dit kan bijvoorbeeld ook Spaans, Russisch of Chinees zijn als de school dit aanbiedt, rekenen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige of klassieke culturele vorming en lichamelijke opvoeding

Verplichte vakken in de bovenbouw

In de bovenbouw zijn de volgende vakken verplicht: Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, rekenen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en een tweede vreemde taal (bij het gymnasium moet dit Grieks of Latijn zijn).

Richting kiezen aan de hand van profielen

In de bovenbouw moeten alle leerlingen een richting kiezen, dit kan aan de hand van vier profielen. De vier profielen zijn:

  • Natuur en techniek (inclusief de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde)
  • Natuur en gezondheid (inclusief de vakken wiskunde A, biologie en scheikunde)
  • Economie en maatschappij (inclusief de vakken wiskunde A, economie en geschiedenis)
  • Cultuur en maatschappij (inclusief de vakken wiskunde C en geschiedenis)

Daarnaast zijn er nog één of twee profielkeuzevakken en een ander vak te kiezen en maken leerlingen een profielwerkstuk.

Het eindexamen

Leerlingen maken aan het einde van de opleiding een schoolexamen– dat door de school zelf is opgesteld- en een centraal schriftelijk examen, dit vormt samen het eindexamen. Vwo-leerlingen moeten in minimaal acht vakken eindexamen doen.

Het is mogelijk om het examen vervroegd af te nemen, extra vakken toe te voegen of een aangepast examen te doen (bijvoorbeeld door leerlingen met een beperking of dyslexie).

Wanneer slaag je voor vwo

Gemiddeld een voldoende voor alle vakken van het centrale examen? (hiervan mag maximaal één van de kernvakken- Nederlands, Engels en wiskunde- een vijf zijn en twee vakken een onvoldoende zijn), dan ben je geslaagd. Voor lichamelijke opvoeding moet je daarnaast wel een voldoende of goed scoren. En het combinatiecijfer (en het eindcijfer van de vakken zelf) moet hoger zijn dan een vier, dit is het gemiddelde van een aantal vakken waar geen centraal examen voor wordt gedaan.

Cum laude slaag je door niet lager dan een zeven of een voldoende te scoren voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De andere vakken moeten een acht of hoger gemiddeld zijn.

Ondersteuning op school

Wanneer je kind na het vwo-advies ook daadwerkelijk begint aan het vwo kan er een pittige tijd aanbreken. Het is namelijk een uitdagende studie die veel van kinderen kan vragen. Gelukkig zijn er mentoren en decanen die je kind kunnen helpen met het maken van een planning of andere keuzes rondom het profiel of een vervolgstudie.

Ook is er vaak bijles beschikbaar voor leerlingen die achterlopen met bepaalde vakken of zijn er juist uitdagende programma’s voor kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn.

Als ouder ondersteunen

Wil je als ouder je kind ondersteunen tijdens zijn of haar tijd op het vwo? Dan is het belangrijk om betrokken te zijn bij wat er speelt op school en bij de lesstof waar je kind mee bezig is. Ook kun je helpen door een rustige en overzichtelijke ruimte te creëren waar je zoon of dochter goed kan studeren.

Mocht je kind moeite hebben met plannen dan kun je daarbij ondersteunen. Op deze manier neemt je kind niet te veel hooi op zijn vork en verdeelt hij of zij het huiswerk goed over de week. Houd daarnaast een oogje in het zeil of jouw kind, naast het studeren, ook genoeg tijd vrijmaakt voor ontspanning. Dat is namelijk erg belangrijk en zorgt ervoor dat de studie daadwerkelijk vol te houden is.

5 tips voor een voorspoedige overgang naar de middelbare school

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.