Wilma Groothuis
Wilma Groothuis School 19 jan 2024
Leestijd: 3 minuten

Tot 17.00 uur naar school? Op deze basisschool gebeurt het: ‘We kwamen altijd tijd tekort’

In Nederland zijn we het gewend dat onze kinderen op de basisschool tot uiterlijk 15 uur naar school gaan. Langer is ook niet verstandig, toch? Daar denkt één basisschool anders over. Twee dagen in de week gaan de kinderen hier naar school tot 17 uur.

Volgens hen brengt het alleen maar voordelen met zich mee.

Een hele dag naar de basisschool

Het gaat om de basisschool Het Kristal in Dordrecht. De kinderen gaan hier twee dagen een hele dag naar school, dat doen ze in samenwerking met de BSO (buitenschoolse opvang). De school en de BSO vielen al onder één dak, waardoor de samenwerking goed tot stand kon komen. Nu gaan de kinderen na schooltijd niet naar de opvang, maar krijgen zij over de hele dag af en toe een ontspanmomentje.

Tijdens zo’n lange dag krijgen de kinderen dus gewoon les, maar worden deze afgewisseld met BSO. “Normaal zijn kinderen aan het einde van de dag helemaal afgedraaid en nemen ze niks meer op’’, vertelt schooldirecteur Lilian Pol aan het AD. “Nu kunnen ze zich steeds weer opladen en pieken tijdens de les. Het doet ook wonderen met de sfeer.’’

Leerkrachten en kinderen enthousiast

De ouders van de kinderen stonden er niet gelijk om te springen. Directeur Pol geeft aan dat ze het ook lastig vond om van tevoren goed aan de ouders over te brengen wat de nieuwe samenwerking precies inhield. “We zijn vorig jaar maart begonnen met een proef bij de kleuters. Inmiddels is er nog een klas bij gekomen en zijn de meesten ‘om’. De leerkrachten zijn enthousiast en ook de kinderen geven aan dat ze dit liever hebben dan een normale schooldag.’’

Maar hoe gaat die samenwerking dan precies? In de lessen worden bepaalde thema’s behandeld en de activiteiten vanuit de BSO haken daarop aan. Daarnaast lost deze samenwerking ook nog eens een praktisch probleem op, namelijk dat de BSO altijd vol zat, maar doordat de kinderen nu verspreid over de dag komen en personeel met elkaar kan wisselen, is er meer ruimte ontstaan.

Basisschool leerkrachten aantrekken

Het is niet de eerste basisschool in Nederland waar er een samenwerking bestaat tussen het basisonderwijs en de BSO. Ook in Uden is er al een mix tussen onderwijstijd en BSO-tijd. Deze nieuwe vorm zou in de toekomst bij meer basisscholen kunnen worden toegepast, omdat deze manier van samenwerken leerkrachten kan aantrekken, wat goed is voor het huidige personeelstekort.

Pol: “We kwamen altijd tijd tekort. Er is nu meer persoonlijke aandacht voor de kinderen, omdat er een vast team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is. Ook doen kinderen niet alleen theoretische kennis op, maar leren ze ook sociale en praktische vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun toekomst.’’

Lerarentekort in het basisonderwijs

Het lerarentekort in het basisonderwijs is een landelijk probleem. Ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn er lerarentekorten. Vanuit het kabinet zijn er maatregelen genomen om deze tekorten aan te pakken. Deze maatregelen zijn er landelijk, maar ook regionaal, omdat de tekorten verschillen per regio.

Maar hoe komt het dan dat er in het onderwijs zoveel personeelstekorten zijn? De Rijksoverheid geeft de drie belangrijkste oorzaken weer: er zijn veel oudere leraren die met pensioen gaan, er komen daarbij niet genoeg nieuwe leraren om deze vergrijzing te compenseren en op de arbeidsmarkt is krapte en er zijn veel andere banen om te krijgen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.