Redactie
Redactie School 27 jan 2021
Leestijd: 5 minuten

Verlof van school buiten schoolvakanties: zo zit dat

Wil je buiten de schoolvakanties met je kind op vakantie gaan of wil je om een andere reden verlof aanvragen van school, dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij de schooldirecteur. Welke regels zijn er voor extra verlof en waar moet je rekening mee houden?

Natuurlijk is het verleidelijk om je kind een paar dagen vroeger van school te halen omdat de tickets dan goedkoper zijn of het beter uitkomt. Helaas mag dit niet zomaar als je kind 5 jaar of ouder is. Sterker nog, wanneer je je kind van school houdt zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar, bega je een strafbaar feit. Je overtreedt hiermee de leerplichtwet en dit kan een flinke boete opleveren van wel 100,- euro per gemiste dag per kind.

Op vakantie buiten zomervakantie

Wil je buiten de zomervakantie met je kind op vakantie gaan, dan kun je gebruik maken van het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Hier zitten een aantal voorwaarden aan:

 • Je kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat jij en/of je partner bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt
 • er is in de zomer periode aantoonbaar sprake van piekdrukte

In dit geval mag de directeur eenmaal per schooljaar tien aaneengesloten schooldagen vrijgeven. De tien dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Je dient een schriftelijk verzoek acht weken van te voren in te dienen bij directeur van de school van je kinderen. Dit is overigens geen recht. Je kunt er niet vanuit gaan dat je het verlof ook toegekend krijgt.

Verlof van school door bijzondere omstandigheden

Verlof aanvragen om je kind buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende omstandigheden:

 • Verhuizing
 • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders

Ook het verzoek om extra verlof dien je bij de directeur van de school aan te vragen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om verlof aan te vragen voor iets dat voor jou en je kind belangrijk is, maar niet in het lijstje staat. Denk aan een huwelijk van mensen die geen familie zijn, maar wel belangrijk zijn voor je kind. In zulke gevallen kan je ook een aanvraag doen. De directeur bepaalt dan of hij de reden belangrijk genoeg vindt en hoe lang je kind hiervoor verlof krijgt.

Verlof bij religieuze verplichtingen

Wanneer je kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Denk hierbij aan het Chinees of Joods Nieuwjaar, het Hindoestaans Holifeest en het Islamitisch Offerfeest en Suikerfeest. Omdat het een recht is hoef je dit verlof niet aan te vragen. Een mondelinge mededeling volstaat. In principe krijgt je kind hier een dag verlof voor.

Let op: voor culturele bijeenkomsten of festiviteiten bestaat geen recht op verlof.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kun je schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Dit is vaak de directeur van de school van je kind of eventueel de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim; niet doen!

Natuurlijk is het verleidelijk om je kind ziek te melden en een dagje eerder te vertrekken om de topdrukte op de wegen te ontwijken of de zomervakantie te verlengen vanwege familiebezoek in een ver land. ‘Ze doen toch niets meer op school’, zeggen ouders dan. Maar dit is echt niet zo. Het is wel degelijk belangrijk dat je kind ook de laatste dagen voor en de eerste dagen na een vakantie op school is.

 • De leerkracht en leerlingen sluiten met elkaar een periode af; er wordt teruggekeken naar de leuke activiteiten en de moeilijkere periodes of gebeurtenissen. Er wordt geëvalueerd, er wordt afscheid genomen van vertrekkende leerlingen (groep 8) en alle vrijwilligers die voor steeds hebben klaargestaan worden bedankt. Jouw kind hoort bij deze activiteiten aanwezig te zijn.
 • Elke school heeft zijn eigen rituelen bij de afsluiting van een schooljaar. Kinderen houden van rituelen.
 • De materialen die we het hele jaar gebruiken, moeten worden schoongemaakt en opgeruimd. Dat doen we samen en laat je niet een ander voor je doen. Het is voor jonge kinderen ook nog eens heel leerzaam: poetsen, vouwen, ordenen, sorteren etc.
 • De eerste twee weken van een schooljaar moeten kinderen wennen aan de nieuwe juf, alle nieuwe regels, een nieuw lokaal en de plaats van de materialen. Sommige scholen vormen elk jaar nieuwe groepen en de kinderen moeten elkaar leren kennen. Dit alles kost tijd en duidelijke instructies van de leerkracht. Het is voor je kind erg vervelend wanneer hij deze periode mist.
 • De stof op de basisschool is enorm uitgebreid. Een schooldag bestaat uit zeer veel instructiemomenten, omdat er zoveel verschillende vakken en onderwerpen aan bod komen op een dag. Vergis je niet in hoeveel je kind in een dag mist. Bij het inhalen van de stof komt het er vaak op neer dat de leerkracht heel snel uitleg geeft, een klasgenootje laat helpen of het de leerling zelf laat uitzoeken. Niet ideaal dus.
 • Je geeft een verkeerd voorbeeld door je niet aan de wet en de regels van de school te houden.

Schoolcoach Nathalie van Thiel is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier kinderen (15, 12, 11 en 6 jaar). Ze beantwoordt voor JMOuders.nl vragen en schrijft artikelen over alles wat met onderwijs en school te maken heeft.

Ouderschapsverlof: hoe zit dat nu?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Ieder weekend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.