redactie
redactie Dyslexie 19 juni 2018

Dyslexie

Dyslexie is een complex taalprobleem: een informatieverwerkingsstoornis in de hersenen. Hierdoor gaat alles wat met het leren van taal te maken heeft moeizamer en trager: het lezen en spellen wordt geen automatisme. Ook het korte termijngeheugen is vaak zwak.

Het is een leerstoornis die voor 95 procent in de erfelijke lijn is bepaald en meer bij jongens voorkomt dan bij meisjes. Zo’n 3 tot 5 procent van de kinderen heeft dyslexie. Een kwart van de dyslectische kinderen ontdekt het pas in het voortgezet onderwijs. Als dyslexie in de familie voorkomt, is de kans groter dat een kind ook dyslectisch is.

Hoe herken je dyslexie?

4 – 6-jarigen:

 • Namen van kleuren verwarren, maar bijvoorbeeld potloden wel goed kunnen sorteren
 • In een traag tempo dingen bij hun naam noemen, bijvoorbeeld niet meteen op de namen van fruit of groenten kunnen komen
 • Vergeten hoe klasgenoten heten maar wel alle kinderen kennen (‘Dat is dat meisje met die bril’)

6 – 8 jarigen:

 • Achterlopen met lezen en spellen maar op andere terreinen wel goed meekomen, extra oefening maakt het niet beter
 • Letters die op elkaar lijken, zoals de d en de b, verwisselen
 • Namen van de week niet goed kunnen onthouden
 • Het verwarren van begrippen als gisteren, vandaag en morgen en links en rechts
 • Tafels niet goed of heel langzaam opzeggen
 • Moeite hebben met puzzelen

12-plussers:

 • moeite met spellen
 • moeite met het leren van vreemde talen

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Er zijn twee soorten behandelmethoden: psycholinguïstische (klankgerichte) en orthodidactische (leertaakgerichte). Ongeveer 70 procent van de behandelingen is op psycholinguïstische basis. Zie de links onderaan deze pagina.

Psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers kunnen dyslexie diagnosticeren en behandelen. Gemiddeld hebben kinderen 45 lessen nodig.
De kosten komen meestal voor rekening van de ouders. Soms kent de school een regeling. De financiële mogelijkheden staan uitgebreid omschreven op de site van verschillende belangenorganisaties (bijvoorbeeld: www.steunpuntdyslexie.nl).

Speciale behandeling

Kinderen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op speciale faciliteiten bij examens.

Tip van andere ouders

Een dyslectisch kind het genot van lezen bijbrengen is niet eenvoudig. Soms helpt het om ze te laten luisteren naar de luisterboekversie terwijl ze tegelijkertijd in het boek meelezen. Grote kans dat ze lezen zomaar leuk gaan vinden.

www.gratiskinderboek.nl
Deze site is speciaal voor kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie. Op deze site staan kinderboeken die GRATIS gedownload kunnen worden. De boeken zijn geschreven voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Alle boeken zijn voorzien van illustraties, die gemaakt zijn door studenten van de Kunstacademie Rotterdam en bij een aantal boeken is het nieuwe lettertype ‘Dyslexie’ toegepast, dat speciaal is ontworpen voor kinderen met dyslexie.

Behandeling op psycholinguïstische basis:
www.iwal.nl
www.tbraams.nl
www.rid.nl
www.stichtingtaalhulp.nl

Behandeling op orthodidactische basis:
www.dnu.nl
www.molendrift.nl

Reageer op artikel:
Dyslexie
Sluiten