Wilma Groothuis
Wilma Groothuis School 12 mrt 2024
Leestijd: 4 minuten

Huiswerk op de basisschool: welke vakken krijg je in welke groep?

Huiswerk: niemand vindt het leuk, toch moet het gebeuren. En daar beginnen ze al vroeg mee, op de basisschool krijgen de kinderen namelijk ook al het één en ander mee naar huis en moeten ze leren voor toetsen. Maar vanaf welke groep krijgen ze welke vakken en welk huiswerk? Wij vertellen het je allemaal.

En nee, ze krijgen het niet pas voor het eerst in groep 7.

Vanaf welke groep huiswerk?

Hoewel het per school kan verschillen, krijgt een groot deel van de basisschoolkinderen vanaf groep 4 hun eerste huiswerk mee naar huis. Sommige scholen geven al vanaf groep 3 huiswerk mee en weer andere scholen beginnen vanaf groep 6. Het ligt dus aan de school waar je kind op zit, maar gemiddeld gezien begint het huiswerk vanaf groep 4.

In groep 1 en 2, de kleutergroepen dus, krijgen de kinderen vrijwel nooit huiswerk mee. Dat komt omdat het in deze groepen nog om het spelen, ontwikkelen en het kind zijn draait. Misschien dat het advies is om thuis te oefenen met veters strikken of iets in die trant, maar verder dan dat gaat het meestal niet.

Van welke vakken huiswerk en in welke groep?

Ben jij benieuwd welke vakken en wat voor huiswerk jouw kind gemiddeld genomen krijgt in welke groep? We gaan ze vanaf groep 3 allemaal even langs.

Vakken en huiswerk groep 3

In groep 3 leren kinderen drie belangrijke vakken: lezen, rekenen en schrijven. Vooral het lezen staat in dit jaar centraal. Voor het eerst moeten kinderen werken in werkboekjes en veel meer stilzitten dan in de kleuterklas. De leesontwikkeling wordt bijgehouden aan de hand van toetsen, maar daar hoeven kinderen nog niet voor te ‘leren’.

Gemiddeld genomen wordt er in groep 3 nog niet huiswerk meegeven, maar het kan zijn dat leerkrachten ouders adviseren om taal en/of rekenen thuis met hun kind te oefenen of dat kinderen thuis nog wat extra’s kunnen lezen.

Vakken en huiswerk groep 4

In groep 4 gaat het lezen, rekenen, spellen en schrijven een stapje verder. De woordenschat wordt groter, ze leren om vloeiender en vlotter te lezen en de eerste tafels worden geleerd (1,2, 5 en 10). Ook krijgen kinderen in groep 4 het vak gym, waarin ze verschillende spel- en bewegingsvormen leren.

In groep 4 krijgen kinderen gemiddeld gezien voor het eerst huiswerk mee om thuis te maken. Dit zijn vaak spellingsoefeningen, het oefenen van dicteewoorden, woorden uit het hoofd leren en de tafels oefenen.

Vakken en huiswerk groep 5

In groep 5 worden de basisvakken nog meer uitgebreid. Zo leren de kinderen rekenen met grote getalen, komt ook het vermenigvuldigen en delen aan bod en de tafels worden verder geleerd. Bij het lezen komt de focus meer op begrijpend lezen te liggen en het taal- en redekundig ontleden. Ook de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis komen dit jaar vaak voor het eerst echt aan bod.

Vanaf groep 5 beginnen veel scholen met topografie, daar zullen ze thuis ook mee moeten oefenen. Ook krijgen ze reken- en taaloefeningen mee naar huis.

Vakken en huiswerk groep 6

In groep 6 leren kinderen om informatie uit teksten te halen, in plaats van alleen het leren lezen. Ook grammatica komt dit jaar aan bod, het herkennen van tekstpatronen en ze leren woordrelaties. Met rekenen leren ze maten en gewichten, kommagetallen en breuken. Ook de wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) worden uitgebreid, ze leren over de werking van het lichaam, verschillende klimaten in Europa en de Grieken, Romeinen en Middeleeuwen.

In groep 6 moeten kinderen huiswerk maken van meerdere vakken, bijvoorbeeld rekenen, geschiedenis of aardrijkskunde. Ook komen toetsen van deze vakken aan bod.

Vakken en huiswerk groep 7

In groep 7 leren kinderen zinnen ontleden, werkwoorden vervoegen en leenwoorden. En op sommige scholen begint dit al in groep 6, maar vanaf groep 7 krijgen de kinderen sowieso ook het vak Engels. Met de wereldoriëntatievakken leren ze over het bestuur in Nederland, verschillende religies, alles over het heelal en de geschiedenis van Nederland.

In groep 7 moeten kinderen alweer wat meer huiswerk maken. Nu moeten ze ook een werkstuk maken, topografie leren, Engelse woordjes leren en werkbladen maken.

Vakken en huiswerk groep 8

In groep 8 herhalen de kinderen veel van de afgelopen jaren, bijvoorbeeld met taal, maar ze blijven daarnaast ook nieuwe woorden leren. Ook leren ze de lijdende vorm en de bedrijvende vorm en het verschil daartussen. Met rekenen komt het delen achter de komma aan bod en het vereenvoudigen en delen van breuken. Daarnaast leren ze met de wereldoriëntatievakken over aardrijkskunde over heel de wereld en over elektriciteit en energie.

Groep 8 staat natuurlijk in het teken van de eindtoets, daar is het huiswerk ook op gebaseerd. Ze moeten nu echt vaker aan de bak, om ook de overgang naar de middelbare school kleiner te maken.

Steffi (43): ‘De huiswerkschool heeft mijn kind getraumatiseerd’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.