Kind gepest

antwoord

Pesten komt veel voor onder kinderen in de basisschoolleeftijd. Ongeveer één op de vijf kinderen wordt minstens een keer per week gepest. Regelmatig gepest worden, heeft soms een enorme impact op kinderen. Het kan een traumatische ervaring zijn, het zelfbeeld aantasten en ervoor zorgen dat een kind minder of geen zin meer heeft om bijvoorbeeld naar school te gaan. Hoe dan ook, is het goed om er iets mee te doen en je kind serieus te nemen.

  • Negeer en bagatelliseer het pesten nooit. Help je kind om er iets aan te doen. Dat kan een kind niet alleen. Ook de school heeft hier een verantwoordelijkheid in. Praat met de leerkracht, maak een plan en spreek af wie wat doet.
  • Vraag je kind of het precies vertelt hoe het gaat als hij gepest wordt. Hoe vaak is het al gebeurd, wat heeft je kind gedaan en hoe is het afgelopen. Misschien wil hij voordoen hoe het ging. Zo heb je de situatie helder, kun je het beste nadenken over een mogelijke aanpak en weet je ook hoe heftig het pesten al dan niet is.
  • Neem je kind serieus, maar oordeel niet te snel. Je kent nu maar één kant van het verhaal en kunt de rol of het aandeel van je eigen kind wellicht nog niet inschatten. Onthoud dat ook als je school of andere ouders benadert!
  • Vertel je kind duidelijk dat jij hem gaat proberen te helpen met een oplossing. Zorg dat je alle feiten helder hebt. 
  • Blijf zelf rustig, ook al ben je boos of verdrietig om wat er is gebeurd. Als je emotioneel reageert of heel boos bent op de pester, loop je de kans dat je kind zijn mond weer gaat houden omdat hij bang is dat het pesten bijvoorbeeld groter wordt als jij je ermee bemoeit. Of hij wil niet dat het zoveel met jou doet en gaat je ‘beschermen’ door niks meer te delen met jou. 
  • Vertel je zoon dat kinderen die pesten dit doen om verschillende redenen. Een pestkop hoeft geen vervelende jongen of meisje te zijn, het kan ook een onzeker kind zijn of een kind zonder vriendjes dat uit onmacht pest. 
  • Laat je kind zelf meedenken over oplossingen en de aanpak. Noteer alle mogelijkheden en kies samen uit wat het beste lijkt. Zo geef je je kind controle en ervaart hij hoe het is om zich sterk te voelen: hij draagt zelf bij aan de oplossing. Daarvoor kun je hem dan ook prijzen! Allemaal goed voor zijn (geknakte) zelfvertrouwen.
  • Laat hem ook meedenken over hoe hij de volgende keer kan reageren en oefen de oplossing samen. 
  • Mocht het nodig zijn, dan kan een sociale vaardigheidstraining of kanjertraining ook helpen. Informeer ernaar op school.
Reageer op artikel:
Kind gepest
Sluiten