Chiara Izelaar
Chiara Izelaar School 21 mei 2019
Leestijd: 2 minuten

Bijna 20.000 achtste groepers ontvingen een verkeerd schooladvies

De spannendste momenten op de basisschool – op de eerste schooldag na – zijn de toneelstukken, de eindtoetsen én vooral de uitslagen hiervan. Hoewel veel leerkrachten, ouders en leerlingen op 15 mei door het dolle heen waren vanwege de bizar hoge resultaten, bleek maar liefst 11 procent van alle leerlingen een foutief advies te hebben ontvangen.

Foutief advies

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over een deel van de leerlingen van groep 8 dat onjuiste toetsadviezen uit de eindtoets 2019 heeft gekregen. Het betreft niet de centrale eindtoets, oftewel de citotoets, maar de commerciële toetsen IEP, Route 8, AMN en DIA. Van de 178.000 achtste groepers die in april een eindtoets aflegden, maakten meer dan 75.000 één van deze alternatieve toetsen. Hoewel de studenten voor het maken van de toets al een schooladvies hebben ontvangen, kan het worden bijgesteld door hun scores op deze toetsen.

Op 15 mei kregen alle leerlingen de uitslag. Veel leerlingen werden verblijd met het nieuws dat zij toch een hoger niveau aankonden. Helaas zijn de adviezen voor de desbetreffende toetsen niet goed berekend en bleken de bijstellingen niet terecht. Zo hebben maar liefst 18.288 studenten een te hoog advies gekregen en 1566 te laag.

Een grove rekenfout

De foutieve adviezen kwamen tot stand door een rekenfout. Voor er een passend advies ontstaan moeten de niveaus van alle toetsen gelijk worden getrokken. Hiervoor worden alle vragen tegen elkaar afgewogen en de uiteindelijk scores op basis van deze gegevens bepaald. De verantwoordelijkheid ligt bij de Expertgroep Toetsen PO; een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Onderwijs.

Het is een vervelende situatie en daarom heeft het ministerie afgelopen weekend een spoedoverleg ingepland. Basisscholen en middelbare scholen zijn vanochtend op de hoogte gesteld van het plan van aanpak. Er zullen een hoop adviezen moeten worden bijgesteld. En het incident wordt momenteel onderzocht, om dit soort vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. De minister van Onderwijs hoopt de informatie die nodig is om het systeem aan de passen voor de zomer in handen te hebben. To be continued… 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Parool

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.