Janneke Juffermans
Janneke Juffermans Ouders 26 mei 2021
Leestijd: 3 minuten

Waarom de band tussen grootouders en kleinkinderen voor beiden gezond is

Er is iets bijzonders aan de band tussen grootouders en kleinkinderen. Voor beiden is de band heilzaam en ongedwongen. Nu steeds meer opa’s en oma’s ingeënt zijn tegen corona kan er ook weer steeds meer nabij contact zijn, iets waar zowel kleinkinderen als grootouders naar hebben uitgekeken. Maar wat maakt nu dat deze band zowel voor grootouders als kleinkinderen zo gezond is?

Waarom de band tussen grootouders en kleinkinderen voor beiden gezond is

Uiteraard geldt niet voor alle opa’s en oma’s en hun kleinkinderen dat er een hechte band is. Maar voor veel van hen is dat wel zo. Maar wat precies maakt die band nu zo gezond en bijzonder?

Kleinkinderen houden opa’s en oma’s jong

Opa’s en oma’s vinden het vaak leuk om met hun kleinkinderen om te gaan en bij sommigen behoedt het hen voor eenzaamheid, depressie of angstigheid, volgens onderzoek van de universiteit van Boston. Als (sommige) ouderen meer kwetsbaar worden, en meer gebreken krijgen en leeftijdgenoten wegvallen, kan juist het contact met kleinkinderen hen weer wat licht en enthousiasme geven. Ook brengen kleinkinderen ouderen in beweging en brengen hun verbazing en enthousiasme over als ze nieuwe dingen in hun leven tegenkomen. Kleinkinderen houden opa’s en oma’s jong, fysiek en mentaal. Verschillende studies tonen bovendien aan dat contact met kleinkinderen zelfs tot een langere levensverwachting van hun grootouders leidt.

Kleinkinderen helpen opa’s en oma’s om hun relatie te verdiepen

Grootouders die veel tijd met hun kleinkinderen doorbrengen worden zachter en vinden het makkelijker om hun genegenheid te uiten volgens sociologe Sara Moorman. Dat geldt nog sterker voor opa’s dan voor oma’s, want oma’s hebben die kwaliteiten vaak al wat meer dan hun echtgenoten. Maar oma’s profiteren natuurlijk wel van de toename van uitingen van genegenheid van opa’s.

Opa’s en oma’s laten kinderen zien hoe het is om ouder te worden

Opa’s en oma’s belangrijk zijn voor kleinkinderen belangrijk omdat ze bijdragen aan de sociale ontwikkeling van kinderen.  Het is voor kinderen belangrijk dat ze met diverse groepen mensen omgaan. Grootouders zijn ‘oudere mensen’ en daar kunnen kinderen ook mee om leren gaan. Ook kunnen kinderen zo leren dat ouder worden bij het leven hoort en hoe dat is, om ouder te worden

Opa’s en oma’s brengen kleinkinderen in contact met hun ‘wortels’

Ze kunnen bijvoorbeeld verhalen vertellen over hun eigen opa en oma, waardoor kinderen een besef krijgen van een hele geschiedenis voor hen. Familietradities, bijzondere anecdotes, karaktereigenschappen of bepaalde uiterlijke kenmerken die steeds terugkomen. Bovendien, als daar minder leuke zaken tussen zitten, zoals bijvoorbeeld een bepaalde erfelijke belasting, kunnen grootouders ook voorleven hoe ze daarmee zijn omgegaan zijn of nog steeds omgaan. Op hun beurt leren kleinkinderen opa’s en oma’s ook een heleboel, zoals bijvoorbeeld wie hun favo influencers zijn.

Mildheid en acceptatie

Veel ouderen hebben een bepaalde rust en mildheid. Niet iedereen heeft dat geluk uiteraard, maar veel oudere mensen hebben dat wel. Ze hebben waarschijnlijk geleerd wat wel en wat niet de moeite waard is om je druk over te maken. Daarmee zijn ze vaak een zee van kalmte, weten ruzies te sussen tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen en kunnen zowel de positie van ouders als die van hun kleinkinderen begrijpen. Kleinkinderen hebben minder emotionele problemen en gedragsproblemen wanneer hun opa en oma een grotere rol spelen in hun dagelijks leven.

Hechtingsfiguur

Voor kleinkinderen zijn ze een persoon om  zich aan te hechten en een goede band mee te ontwikkelen. Kinderen voelen dat hun grootouders van hen houden en hen het beste gunnen. De liefde is er altijd. Die onbreekbare band maakt het voor kinderen goed en fijn om zich aan hun grootouders te hechten. Grootouders zijn dus goed voor het welzijn van hun kleinkinderen. Grootouders zijn dus goed voor het welzijn van hun kleinkinderen. Kleinkinderen hebben minder emotionele problemen en gedragsproblemen wanneer hun opa en oma een grotere rol spelen in hun dagelijks leven.

Er bestaan 7 type opa’s: welke is jouw (schoon)vader?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Verpleegcollectief.nlOpanoma.nl

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.