Redactie
Redactie School 12 feb 2021
Leestijd: 3 minuten

Alles wat je wil weten over de intelligentie en het IQ van je kind

Hoe jonger het kind, hoe meer geldt dat een hoog IQ leidt tot betere prestaties in de klas. Maar goede prestaties in de klas zijn geen garantie voor een succesvolle (school)loopbaan. Amerikaans onderzoek toont aan dat schoolprestaties met het ouder worden van de leerling steeds minder leunen op het IQ en steeds meer op inzet, enthousiasme en sociale vaardigheden. Op verschillende scholen is tegenwoordig meer aandacht voor de zogenaamde multipele intelligentie, waarmee de individuele slimheid van een kind kan worden ontdekt.

Wat is IQ?

IQ staat voor Intelligentie Quotiënt. Het is voor een deel aangeboren en wordt voor een deel bepaald door omgevingsfactoren, zoals bekendheid met de tests en in een klas zitten met een gelijk IQ (dan trekt de hele groep zich aan elkaar op). Ook voedsel lijkt van invloed te zijn: kinderen die veel snacks en zoetigheid eten en te weinig groente en fruit, scoren beter met extra vitaminen en mineralen.

Welke scores zijn er?

Het gemiddelde IQ ligt op 100. Een IQ tussen de 90-110 is ‘normaal’. Ongeveer 84 procent van de mensen valt in deze groep. Zo’n 2,5 procent van de basisschoolleerlingen is hoogbegaafd (boven 130).
Een kind met een IQ van 110 zal een vlotte leerling zijn, heeft het een IQ van 70-80, dan is het vaker een trage leerling die erg veel moeite heeft met de stof. Meestal moeten kinderen met een IQ onder de 70 naar het speciaal onderwijs. Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid hanteert verder de volgende waarden:

 • > 130: zeer begaafd ofwel hoogbegaafd
 • 121 – 130: begaafd
 • 111 – 120: boven gemiddeld
 • 90 – 110: normaal
 • 80 – 89: beneden gemiddeld
 • 70 – 79: laag begaafd/moeilijk lerend
 • 50 – 69: lichte verstandelijke beperking
 • 35 – 49: Matige verstandelijke beperking

Is jouw kind hoogbegaafd? Aan deze 10 dingen herken je het

Wat is multipele intelligentie?

De theorie van de multipele intelligentie gaat ervan uit dat iemand niet slim of dom is, maar op verschillende gebieden meer of minder getalenteerd. Voor deze theorie is echter geen wetenschappelijk bewijs. Psycholoog Howard Gardner onderscheidt de 8 soorten slimheid:

 • woordslim (gevoel voor taal)
 • getalslim (gevoel voor cijfers)
 • beeldslim (inzicht in ruimte en vorm)
 • lichaamslim (motorische begaafdheid, sporters)
 • muziekslim (muzikaal)
 • mensenslim (sociale intelligentie)
 • zelfslim (goede zelfreflectie)
 • natuurslim (groene vingers)

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie draagt volgens psychologen voor 30 procent bij aan een succesvol leven. Het IQ draagt er voor 20 procent aan bij en de overige 50 wordt bepaald door afkomst, omstandigheden, ziekten, ongelukken en puur geluk.

Wat is emotionele intelligentie?

De mate van emotionele intelligentie wordt bepaald door:

 • Motivatie (emotionele zelfcontrole en uitstel van impulsen
 • Geestdrift
 • Kunnen voorkomen dat paniek je weerhoudt van helder denken
 • Jezelf kunnen kalmeren
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfbeheersing
 • Luisteren
 • Oppikken van ongeschreven regels

Hoe emotioneel vaardig is mijn kind?

Een eenvoudige test om te zien hoe het staat met de impulscontrole van uw kind (4-5 jaar oud), een belangrijk aspect van emotionele intelligentie, is de schuimpjestest: leg een schuimpje of snoepje op tafel. Zeg dat je even weggaat en dat als het kind intussen het schuimpje laat liggen, het bij uw terugkomst twéé schuimpjes krijgt. Blijf vervolgens een kwartier of twintig minuten weg. Het kind dat het snoepje niet opeet, een beloning kan uitstellen om een doel te bereiken, zal het later op alle terreinen veel beter doen dan het kind dat het lekkers meteen opeet, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dat laatste kind kan door de ouders geholpen worden te leren dingen uit te stellen, waarna een beloning volgt.

https://www.jmouders.nl/hoogbegaafd-of-slim/

 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.