Julia van Buuren
Julia van Buuren School 12 feb 2024
Leestijd: 2 minuten

Leerplichtig? Tot deze leeftijd moet jouw kind verplicht naar school

Kinderen zijn leerplichtig en moeten dus van jongs af aan naar school. Hier leren zij belangrijke vakken en het aangaan van sociale contacten. Maar tot welke leeftijd is jouw kind eigenlijk leerplichtig?

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Leerplicht verschilt per land, zo is thuisonderwijs niet overal toegestaan.

Leerplicht: de leerplichtwet

Leerplicht zorgt ervoor dat schooluitval kan worden voorkomen en dat kinderen en jongeren een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende leerplichtambtenaren die voor handhaving zorgen. De leerplicht is in Nederland in 1969 vastgelegd in de Leerplichtwet.

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig

Kinderen gaan meestal vanaf vier jaar naar school, maar zijn pas leerplichtig als ze vijf jaar zijn. Dit gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind vijf is geworden. Ouders of verzorgers zijn vanaf dat moment ook strafbaar als ze hun kind niet naar school sturen.

Alle kinderen van vijf tot en met zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt zowel voor kinderen met een andere nationaliteit als voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

Leerplicht tot einde van het schooljaar

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Wanneer een kind zestien jaar wordt, is hij of zij nog leerplichtig tot het einde van datzelfde schooljaar. Een schooljaar duurt van 1 augustus tot en met 31 juli. Ook wanneer een kind minimaal twaalf gehele schooljaren heeft doorlopen, is de leerplicht afgelopen. Wanneer een kind een groep overslaat op de basisschool telt dit mee als volledig schooljaar.

Vrijstellingen van leerplicht

Er zijn een aantal redenen waardoor kinderen vrijgesteld kunnen worden van leerplicht. Ten eerste mogen kinderen die nog geen zes jaar zijn, vijf uur per week thuisblijven.

Het kan ook zo zijn dat kinderen lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om onderwijs te volgen. De gemeentelijke leerplichtambtenaar oordeelt hier dan over. Ook wanneer ouders bezwaren hebben tegen de richting van het onderwijs dat binnen redelijke afstand van hun huis ligt. Dit heeft vaak te maken met de geloofs- of levensovertuiging.

Wanneer kinderen in een gemeente in Nederland wonen en staan ingeschreven maar les in het buitenland volgen, kunnen zijn eveneens vrijgesteld worden van leerplicht. Dit geldt ook voor gezinnen die niet op een vaste plek wonen, zoals kermis- of circusmedewerkers.

En tenslotte kunnen ouders onder specifieke omstandigheden vrijstelling van geregeld schoolbezoek bij de leiding van de school aanvragen. Dit kan wanneer het bijvoorbeeld gaat om ziekte, schorsing, een religieuze feestdag of een begrafenis.

Kwalificatieplicht voor jongeren

Wanneer jongeren van zestien tot en met achttien jaar geen startkwalificatie hebben, geldt er een kwalificatieplicht. Een havo, vwo, mbo (vanaf niveau 2) telt als startkwalificatie. Uitzonderingen zijn wanneer jongeren praktijkonderwijs, onderwijs in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs hebben gevolgd.

Leerplicht over de grens, zo zit het in andere landen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.