Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

1-oktoberregeling

antwoord

De 1-oktoberregeling die tot 1986 gold, hield in dat kinderen van de kleuterschool alleen naar groep 3 gingen als zij voor 1 oktober 6 jaar waren geworden. Sommige scholen gebruiken deze datum blijkbaar nog steeds om te bepalen of een kind door kan gaan naar groep 3. Veel scholen hebben de datum verplaatst naar 1 januari en dat stimuleert de schoolinspectie ook. Voor sommige kinderen zal dit te vroeg zijn en voor andere te laat.

Wat veel beter is – en eigenlijk ook veel meer in de lijn ligt van de huidige onderwijsvisie – is het individueel beoordelen van de ontwikkeling van een kind. Meestal gebeurt dit ook en wordt er niet slechts naar een geboortedatum gekeken. Scholen gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem dat vaak al in groep 1 start. Door middel van Cito-toetsen en een uitgebreid observatiesysteem wordt in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt, en of het wel of niet klaar is voor groep 3. Op deze jonge leeftijd verloopt de ontwikkeling vaak zo sprongsgewijs dat het maken van de juiste beslissing soms echt niet makkelijk is. De school van jouw dochter mag in principe zelf de regels over doorstroming bepalen, maar zal zich ook moeten verantwoorden bij de onderwijsinspectie wanneer er erg veel kinderen doubleren.

Er zijn een aantal zaken die wellicht meespelen bij de keuze van jullie basisschool om kinderen liever iets langer te laten ‘kleuteren’:

  • De kleuterklas heeft voldoende mogelijkheden om te differentiëren. Kinderen in groep 2 krijgen de mogelijkheid om met letters, lezen en rekenen bezig te zijn, zodat er aan deze behoefte wordt voldaan en kinderen zich niet gaan vervelen. Het onderwijs in een kleuterklas is enorm breed. Er wordt met thema’s gewerkt en kinderen leren in deze jaren verschrikkelijk veel op allerlei gebied.
  • De mogelijkheid om kinderen passend onderwijs te geven wanneer ze, door te vroeg doorstromen naar groep 3 vastlopen in het leesproces, is beperkt en praktisch gezien minder handig. Het onderwijs in groep 3 bestaat namelijk voor een heel groot deel uit lezen en rekenen. Het is voor een jong kind erg belastend en demotiverend wanneer het steeds niet lukt en vervolgens grote delen van de dag niet kan meedoen met het leesproces in de groep.
  • Groep 3 biedt voldoende mogelijkheden voor kinderen die bij de start al kunnen lezen.

Ik raad je aan om eens op school te gaan praten en te vragen naar de criteria die de school hanteert en welke visie ze hierover hebben. Het beste kun je een afspraak maken met de leerkracht of de directeur.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.