Redactie
Redactie School 19 jun 2018
Leestijd: 2 minuten

Basisschool kiezen: katholiek of openbaar?

antwoord

Nederland kent een onderwijssysteem waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Een katholieke basisschool is een vorm van bijzonder onderwijs en zo’n school heeft het recht om op grond van hun gekozen richting een eigen toelating- en benoemingsbeleid te voeren. Een openbare basisschool moet openstaan voor alle mogelijke levensbeschouwingen. Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO) moet echter al het onderwijs erop gericht zijn dat kinderen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. Onderzoek toont aan dat het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs daardoor de laatste decennia steeds minder sterk is geworden.

Godsdienstles

Elke school geeft op een eigen manier invulling aan haar identiteit en die kan natuurlijk heel verschillend zijn. Mijn ervaring op de katholieke basisschool is dat er ongeveer een half uur per week godsdienstles gegeven wordt. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het katholieke geloof maar ook aan andere geloven. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bijbelverhalen, bijvoorbeeld tijdens Pasen en Kerst en worden de normen en waarden uit de Christelijke traditie uitgedragen. Deze normen en waarden verschillen echter nauwelijks met die van de openbare basisschool. Bijbelverhalen worden ook vaak gebruikt om een kringgesprek te openen waarin filosoferen met kinderen de doelstelling is. Mijn ervaring is dat deze kringgesprekken over allerlei godsdienstige en levensbeschouwelijke zaken vaak ontzettend leuk en waardevol zijn. Voor zowel de kinderen als de leerkracht!

Een paar tips voor het maken van een weloverwogen keuze:

  • Vraag van beide scholen de schoolgids op. Daarin staat precies omschreven waar de school voor staat. Deze gids is meestal ook via de site van de school te downloaden.
  • Bezoek open dagen en vraag naar hoe de school invulling geeft aan het levensbeschouwelijk onderwijs. Je kunt deze vraag stellen in een gesprek met de directeur, maar stel deze vraag ook aan de leerkrachten van verschillende klassen. Bezoek de school eens tijdens een gewone schooldag en probeer een indruk te krijgen van de sfeer.
  • Fiets een paar keer met je kind naar de school als er speelkwartier is en observeer het buitenspelen van een afstandje. Hoe reageren kinderen op elkaar en is er voldoende toezicht? Hoe reageren de leerkrachten op de kinderen? De sfeer bij het buitenspelen zegt ook vaak iets over de sfeer in de klas.
  • Lees de tips eens in dit goede artikel op J/M Ouders:  “Basisschool kiezen”. Het geeft een handige checklist!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.