Rachelle Weiler
Rachelle Weiler Gezondheid 9 sep 2020
Leestijd: 2 minuten

Kinderen die niet stotteren maar broddelen: wat is dat precies?

Iedereen heeft over het algemeen een goed beeld bij stotteren. Kleine haperingen en problemen met de spraak. Maar weet je ook wat broddelen is? Dit komt ook regelmatig voor bij kinderen.

In dit artikel leggen we uit wat broddelen is, wanneer dit mogelijk aan het licht komt bij je kind en hoe je er als ouder mee omgaat.

Wat is broddelen?

Hoewel stotteren en broddelen allebei vormen van een spraakstoornis zijn, zijn er wel duidelijke verschillen. Bij stotteren is er sprake van onvrijwillige onderbrekingen in de spraak, die vaak gepaard gaan met controleverlies. Broddelen is vooral snel en onverstaanbaar praten. Hoewel het kind die broddelt dit vaak zelf niet in de gaten heeft, treedt er een verstoring in de hersenen op, die het taal- en spraakgebied aantasten. Het kind kan door broddelen warrig overkomen.
Een combinatie van stotteren en broddelen komt ook regelmatig voor.

Symptomen van broddelen

Hoewel broddelen samen te vatten is in onduidelijk en snel spreken, zijn er ook andere kenmerken die volgens het Stotterfonds op deze verstoring kunnen duiden:

  • Een onlogische zinsmelodie, waarbij klemtonen verkeerd worden gelegd
  • Pauzes in zinnen op onlogische momenten
  • Onvloeiendheden, zoals zinnen halverwege veranderen, woorden invoegen of onlogische herhalingen
  • Fouten in de woordstructuur, zoals lettergrepen verwisselen (plikken en knappen in plaats van knippen en plakken), of woorden in elkaar schuiven, zoals ‘graasvoonie’ in plaats van gratis en voor niets)
  • Weinig rekening houden met de kennis of behoefte aan informatie van de luisteraar

Leeftijd en therapie

Kleine kinderen zitten vaak midden in hun spraakontwikkeling. Pas als de spraak zich verder heeft ontwikkeld en de woordenschat flink toeneemt, wordt de kans op broddelen groter. Daarom wordt dit fenomeen vaak pas waargenomen bij kinderen vanaf 10 jaar.

Een therapeut kan helpen met dit probleem. Ook in dit geval zal de therapeut samen met het kind en met jou als ouder proberen uit te zoeken waarom het kind zo praat. Het is belangrijk dat het kind zich bewust wordt van het feit dat het broddelt, en het zal door middel van therapie manieren aanleren om duidelijker te praten. Tijdens deze therapie is het van cruciaal belang dat het kind niet onzeker wordt over zijn of haar manier van spreken. Vertrouwen is daarom een sleutelfactor in dit proces.

Meer lezen?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.