redactie
redactie Grenzen stellen 19 juni 2018

Grenzen stellen

Grenzen stellen betekent regels afspreken. Voor sommige kinderen (en volwassenen) is dat synoniem aan streng zijn. Maar deze ‘strengheid’ heeft niets te maken met onvriendelijkheid, maar alles met het geven van duidelijkheid. En daar zijn kinderen en opvoeders bij gebaat. Mag je dan helemaal niet verwennen? Natuurlijk wel. Maar ouders moeten er niet in doorschieten, want dan groeien kinderen niet op tot zelfstandige volwassenen die weten om te gaan met tegenslagen.

Tien voordelen van grenzen stellen

 • Regels zijn niet bélastend, maar ontlastend
 • Voorkomen steeds dezelfde discussie
 • Het scheelt daardoor veel tijd
 • Bevorderen de sfeer
 • Bieden veiligheid
 • Geven houvast
 • Stimuleren het zelfvertrouwen
 • Brengen een kind respect bij
 • Leren rekening te houden met anderen
 • Ervan afwijken wordt ervaren als een beloning
 • Hoe stel je grenzen?
 1. Wees duidelijk tegen een kind. Leg uit waarom iets wel of niet mag, zodat het kind zich eerder bij de grens neerlegt en de volwassene zich beter realiseert waarom hij deze grens belangrijk vindt. Dit geeft de volwassene ook houvast om bij zijn standpunt te blijven en minder snel toe te geven.
 2. Wees consequent in het begrenzen van gedrag. Belangrijk is dus te handelen wanneer de grens is bereikt, of net iets daarvoor. Probeer in ieder geval te vermijden dat de grens te laat of helemaal niet wordt gesteld. Een kind leert er niets van als het de ene keer wel met zijn vieze schoenen naar binnen mag en de volgende dag niet. Het weet dan niet waar het aan toe is. En kinderen zullen altijd naar grenzen zoeken.
 3. Bied het kind veiligheid. Zo weten ze wat er wel of niet mag, hoe ver ze kunnen gaan. Als ouders consequent zijn, hoeven kinderen niet bang te zijn dat ze de volgende keer een uitbrander of klap krijgen als ze datgene doen wat ze altijd al deden.
 4. Laat het kind zien wat het effect op de ander is van brutaal gedrag. Spiegel zijn gedrag: wat zou jij ervan vinden als ik je uitscheld voor ‘Dom varken’?
 5. Bied alternatieven, maak duidelijk wat het een kind oplevert wanneer het meer gewenst gedrag laat zien. Straf niet alleen, vergroot gewenst gedrag ook uit en beloon het. Het kind zal dan gemotiveerder zijn andere manieren aan te leren en grenzen te accepteren.
 6. Maak aangenaam gedrag aantrekkelijk. En wijs op ongewenst gedrag: als je je zo gedraagt vinden mensen je helemaal niet aardig.

Strenger opvoeden

Uit het grote J/M jubileumonderzoek van 2007 onder honderden ouders bleek: ouders willen strenger opvoeden. De drie R's staan daarin centraal: Rust, Reinheid en Regelmaat.

Reageer op artikel:
Grenzen stellen
Sluiten