Laura Saija
Laura Saija Scheiden 19 apr 2023
Leestijd: 3 minuten

5 afspraken die je moet vastleggen in een ouderschapsplan

Ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, zijn wettelijk verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Een ouderschapsplan is  verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag). Ook is het verplicht voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan bevat in ieder geval afspraken over de volgende verplichte vijf punten.

1. Betrokkenheid kinderen

Het betrekken van kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan is belangrijk omdat hun mening en wensen worden gehoord en gerespecteerd. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Zo kunnen oudere kinderen betrokken worden bij gesprekken over hun verzorging en opvoeding. Jongere kinderen kunnen door middel van een creatieve activiteiten zoals tekenen hun wensen uiten. Het betrekken van kinderen kan bijdragen aan het creëren van een stabiele en veilige omgeving waarin zij zich gehoord en begrepen voelen. Dit versterkt hun gevoel van autonomie en zelfbeschikking.

2. Omgangs- of zorgregeling

Bij een zorgregeling worden afspraken gemaakt over hoe de zorg en opvoeding van de kinderen wordt verdeeld tussen beide ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en belangen van de kinderen en de mogelijkheden en wensen van de ouders. Er zijn verschillende vormen van zorgregelingen mogelijk, afhankelijk van de situatie en leeftijd van de kinderen. Denk aan co-ouderschap of een regeling waarbij de kinderen voornamelijk bij één ouder verblijven. Als ouders er niet uitkomen bij het opstellen van de zorgregeling, kan een mediator of advocaat helpen.

Een omgangsregeling is van toepassing als de kinderen niet bij beide ouders verblijven, bijvoorbeeld als één van de ouders in een ander land woont of als er sprake is van huiselijk geweld. Hierbij wordt afgesproken wanneer en op welke manier de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. Belangrijk is dat de omgangsregeling in het belang is van de kinderen en dat hun behoeften en wensen worden meegenomen.

3. Elkaar informeren

In het ouderschapsplan kunnen ouders afspraken maken over de manier waarop ze elkaar informeren over hun kind. Het is belangrijk dat de gekozen methode aansluit bij de wensen en behoeften van beide ouders en dat er regelmatig momenten worden ingepland om informatie uit te wisselen. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat er wekelijks of maandelijks een moment wordt ingepland waarop ouders elkaar informeren over de ontwikkeling, de gezondheid en de prestaties van het kind. Daarnaast kan worden afgesproken welke communicatiemiddelen worden gebruikt, zoals telefoon, e-mail, sms of sociale media.

4. Belangrijke beslissingen nemen

Het is van groot belang om in het ouderschapsplan heldere afspraken te maken over hoe belangrijke beslissingen omtrent het kind worden genomen. Dit geeft ouders duidelijkheid en kan helpen om conflicten te voorkomen. Ouders kunnen bijvoorbeeld afspreken dat zij samen beslissen over de schoolkeuze van het kind en dat zij een procedure volgen voor het nemen van belangrijke beslissingen. Hierbij kunnen zij afspreken welke stappen er worden genomen bij meningsverschillen en hoe deze kunnen worden opgelost.

5. Kosten

Het ouderschapsplan moet goede afspraken bevatten over de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind, meestal geregeld via kinderalimentatie. Ouders moeten ook afspraken maken over hoe de kosten worden verdeeld tussen beide ouders, inclusief dagelijkse kosten en andere kosten zoals sport, muziekles en vakanties. Een draagkrachtberekening wordt vaak gebruikt om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

Aanvullende afspraken

Naast deze verplichte afspraken, kunnen er in het ouderschapsplan ook nog aanvullende afspraken gemaakt worden. Dit kan gaan over de volgende punten.

  • Afspraken over bedtijd
  • Afspraken over huiswerk maken
  • Opvattingen over straffen
  • Het contact met de beide families
  • Het hoofdadres van het kind bij de gemeente
  • Verdeling van vakanties en feestdagen tussen beide ouders
  • Regeling voor het bijwonen van belangrijke gebeurtenissen, zoals ouderavonden, sportwedstrijden en optredens
  • Afspraken over het gebruik van digitale media, zoals de mobiele telefoon en sociale media
  • Regeling voor eventuele medische zorg, bijvoorbeeld wie er beslissingen neemt over behandelingen en welke informatie wordt gedeeld tussen beide ouders
  • Afspraken over het geven van toestemming voor buitenlandse reizen en het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor het kind

Gescheiden moeder: ‘Ik vind het vreselijk om single te zijn’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.