Lise Steegmans
Lise Steegmans Scheiden 17 jul 2022
Leestijd: 2 minuten

Scheidingen bij ouders nemen toe

Een bijzonder record in Nederland: het aantal echtscheidingen was vorig jaar op het laagste niveau sinds 1979. Vorig jaar scheidden ongeveer 25.600 stellen. Opvallend is dat scheidingen bij ouders toenemen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Laagste aantal scheidingen in Nederland sinds 1979

De aanhoudende daling in het aantal echtscheidingen is minder romantisch dan je denkt; er vinden minder huwelijken plaats in Nederland. Stellen kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap of wonen ongehuwd samen.

Vergrijzing

Ook speelt de vergrijzing in Nederland een rol. Naarmate huwelijken langer duren, neemt de kans dat koppels scheiden af. Ook het aantal huwelijken dat binnen tien jaar eindigt in een echtscheiding, is afgenomen. Volgens het CBS is dit te verklaren doordat mensen vaker op latere leeftijd pas trouwen. De kans dat een getrouwd stel een scheiding aanvraagt, is groter als het gaat om koppels onder de 35 jaar.

Steeds meer ongetrouwde ouders

Stellen kiezen dus minder vaak voor het klassieke trouwen als samenlevingsvorm. Dat betekent ook dat steeds minder ouders zijn getrouwd als hun kind wordt geboren. Van de paren die in 1998 een kind kregen was 85 procent getrouwd. In 2016 was dit nog maar 54 procent. In dat jaar woonde 38 procent ongehuwd samen en ruim 7 procent had een geregistreerd partnerschap.

Scheidingen bij ouders nemen toe

Opvallend is dat bij ouders die pas een kind hebben gekregen, het aantal scheidingen toeneemt. Van de ouderparen die in 2013 een kind kregen en op dat moment op hetzelfde adres woonden, was ruim 11 procent binnen zes jaar uit elkaar. Vijftien jaar eerder, in 1998, was dit nog bijna 9 procent.

Ouders die bij de geboorte van hun kind gehuwd waren, scheidden het minst. Van de getrouwde stellen die in 2013 een kind kregen was minder dan 8 procent zes jaar later uit elkaar. Van de ouders met een geregistreerd partnerschap, scheidde ruim 10 procent. Bij de ouders die ongehuwd samenwoonden was het aandeel scheidingen het grootst: van hen was ruim 16 procent na zes jaar uit elkaar.

Kinderen van gescheiden ouders komen vaker in aanraking met jeugdzorg

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.