Metro
Metro School 13 apr 2022
Leestijd: 3 minuten

Nederlandse leerlingen matig in taal en rekenen, in deze twee landen snappen ze het veel beter

Taal en rekenen op de Nederlandse scholen moeten liefst binnen twee jaar flink zijn verbeterd. Dat geldt ook voor de lessen over burgerschap. In ieder geval moet de al lang lopende achteruitgang van de lessen binnen die tijd worden gestopt. De blik wordt gericht op twee andere Europese landen, waar taal en rekenen er bij de leerlingen behoorlijk beter wordt ‘ingestampt’.

Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs bij het rapport De Staat van het Onderwijs. Het moet ook kunnen, aldus de organisatie. In Zweden en Ierland lukte het namelijk ook.

Taal en rekenen beter met vakbekwame leraren

De vakkundigheid van leraren moet flink omhoog. Een derde van de scholen zegt volgens de inspectie dat vaardigheden van diverse onderwijzenden bij onder meer taal en rekenen te wensen overlaten. De meeste scholen en opleidingen vinden dat de professionaliteit het eerste moet worden aangepakt: 91 procent van de basisscholen zegt bijvoorbeeld dat dit zou helpen om het rekenen te verbeteren. Gewapend met meer didactische en vakinhoudelijke kennis krijgen de leerkrachten ook meer plezier in hun werk. Dat kan weer leiden tot een lager ziekteverzuim en dat is in de sector hard nodig.

Het onderwijs moet duidelijk prioriteit geven aan genoemde basisvaardigheden, omdat die in de eerste plaats nodig zijn om je te ontwikkelen en te handhaven in de maatschappij. Allerlei andere en nieuwe vakken zijn ook belangrijk, maar daar heb je te weinig aan als je niet goed genoeg kunt lezen. Meer lestijd zou kunnen helpen bij de nagestreefde vooruitgang, denkt de inspectie. Verder moeten er duidelijke doelen worden gesteld, want daar ontbreekt het nogal eens aan.

Meer salaris en minder werkdruk onderwijzers

Onderwijsminister Dennis Wiersma laat weten met een masterplan te komen „om de basis op orde te krijgen, met extra steun voor leraren”. Leerkrachten gaan onder meer een hoger salaris krijgen, minder werkdruk en een „duidelijke opdracht voor het onderwijs”. De minister zegt te beseffen „dat we dit niet direct van vandaag op morgen keren, juist daarom hebben we geen tijd te verliezen”.

Collega Robbert Dijkgraaf is hoopvol over de ‘knik omhoog”, zei hij bij de presentatie. Hij wil met name speciale aandacht voor mbo, leraren en lerarenopleidingen en bestrijding van kansenongelijkheid. „We komen met heel concrete plannen.” Hij is het ook met de inspectie eens dat de overheid niet steeds nieuwe dingen bij het onderwijs moet leggen. In andere woorden: taal en rekenen blijft nu eenmaal taal en rekenen.

‘Geen eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen’

„Het is belangrijk dat wij meer inzicht krijgen in wat werkt en wat niet werkt, om zo onderbouwd te kunnen verbeteren”, reageert voorzitter van de PO-raad voor primair onderwijs Freddy Weima. Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad voor voortgezet onderwijs, is wat huiverig voor een al te grote focus op taal en rekenen alleen. „Door een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen dreigt de brede vormende opdracht van het voortgezet onderwijs in de verdrukking te komen.” Ook is er weinig zicht op de oorzaken van de teruglopende resultaten op taal en rekenen, vindt de VO-raad. De organisatie pleit voor nader onderzoek naar de dieperliggende oorzaken hiervan.

Meer reacties: ‘Niet met hagel schieten’

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt het „nú tijd om als onderwijsveld gezamenlijk de handschoen op te pakken”. Het begint bij voldoende kundige leerkrachten, vindt de organisatie. „Zorg eerst dat leraren weer les kunnen geven en schiet daarbij niet met hagel. Als aan die randvoorwaarde is voldaan heeft professionalisering een veel grotere impact. En zorg voor een goed salaris, zodat het vak weer aantrekkelijker wordt”, stelt CNV Onderwijs.

Ruim 300 wetenschappers vinden het onderwijs te prestatiegericht. Waarom? Dat lees je hier.

Vorig jaar ruim 1600 meer vroegtijdige schoolverlaters

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.