Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

Vriendjes maken

antwoord

Elke ouder wil dat zijn kind gelukkig is en leuke sociale contacten heeft. Helaas is dit niet altijd het geval. Het is heel vervelend dat je kind moeilijk aansluiting kan vinden bij zijn leeftijdsgenoten. Als ouder kun je je behoorlijk machteloos voelen, want er is niet heel veel wat je kunt doen. 
Wat kun je wel doen?

  • Mocht het pesten weer de kop op steken, maak dit dan direct bespreekbaar op school. De school is medeverantwoordelijk voor dit verhaal. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichtingen geven over pesten en in de klas in de gaten houden hoe het gaat. Neem eens een kijkje op www.pestenopschool.com Hier vind je bijvoorbeeld oefeningen om de sfeer in de klas te verbeteren. Als zijn klasgenoten op de hoogte zijn van de gevolgen van pesten, heb je kans dat het een stukje minder wordt.
  • Bespreek sowieso op school eens hoe zij vinden dat het nu gaat. Wat zien zij als sterke kanten en leerpunten voor hem? Wat kunnen zij daar in de klas aan doen om hem te helpen? Of kunnen ze jou als ouder misschien geruststellen door te vertellen dat het op school beter loopt?
  • Wellicht helpt het om hem – op andere plekken dan school – positieve ervaringen op te laten doen met sociale contacten. Heeft hij hobby’s of sport hij graag? Welke club of sport kan hem juist leren wat hij lastig vindt? Een teamsport kan hem ook leren om samen dingen te doen en je te houden aan de regels. Dit maakt hem minder afhankelijk van de contacten op school. Als het buiten school goed gaat, zal het vanzelf ook beter worden op school.
  • Bedenk samen wat werkt in contact met anderen en wat niet. Wat zou hij zelf prettig vinden en wat niet? Probeer hier open over te praten en samen naar een manier te zoeken die bij hem past. En coach hem een beetje op de momenten dat hij met een ander kind speelt.
  • De oefenschool thuis met broertjes en zusjes is mooi om verder te leren. Laat ze zelf oplossingen zoeken bij onenigheid en bespreek – op het moment dat het voorkomt – wat wel handig is en wat niet. 

Als laatste de tip om er ook niet al te veel mee te willen en je er te druk om te maken, dat helpt niet. Speelt het hem te veel parten en wil hij het zelf ook graag anders, dan zouden een aantal sessies bij een kindercoach of psycholoog een idee zijn om hem wat te laten groeien. Maar wellicht is het helemaal niet nodig en is de stap naar de middelbare school voor hem juist fijn en goed. Dat kun je ook even afwachten.

Reageer op artikel:
Vriendjes maken
Sluiten