Lise Steegmans
Lise Steegmans School 8 mrt 2022
Leestijd: 2 minuten

Schokkende resultaten uit ‘Veilig op school’ monitor: kinderen willen geen vrienden meer zijn met lhbt-kinderen

Leerlingen willen minder graag vrienden zijn met lhbt-leerlingen en het minst graag met transgendermeisjes. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021. Ook is het veiligheidsgevoel van lhbt-leerlingen slechter vergeleken met 2018. Mede daardoor pleit Dennis Wiersma, de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs, voor een stevigere aanpak voor veiligheid op school.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Als bijlage stuurt de minister het rapport ‘Veilig op school’ mee, dat de landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021 bevat. Deze monitor gaat over het veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Veiligheidsmonitor 2021

Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat het vaak goed gaat, maar dat tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen.

Lhbt-leerlingen

Onder die tienduizenden leerlingen vormen lhbt-leerlingen een belangrijke groep. Sinds 2018 is het veiligheidsgevoel van deze leerlingen afgenomen en in 2021 zijn zij vaker opzettelijk lastiggevallen door anderen. Leerlingen willen ook minder graag vrienden zijn met lhbt-leerlingen en het minst graag met transgendermeisjes. In het primair onderwijs, en nog vaker in het voortgezet onderwijs, blijken zelfs docenten zich soms schuldig te maken aan het pesten van leerlingen.

Meisjes

Naast lhbt-leerlingen noemt de minister ook meisjes als specifieke leerlingengroep. Uit de veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat meisjes vorig jaar vaker slachtoffer waren van seksueel overschrijdend gedrag dan in 2018.

“Dit moeten we als samenleving voorkomen”

“De gedachte dat nog steeds zoveel leerlingen wekelijks, of zelfs dagelijks, hiermee te maken hebben raakt me heel erg, maar het maakt me ook strijdbaar. Het is immers leed dat we als samenleving kunnen, en moéten voorkomen”, schrijft Wiersma in zijn brief.

Om die reden pleit de minister voor een drieledig plan:

  • 1) de lat verder omhoog ten aanzien van de sociale veiligheid zodat alle leerlingen en leraren zich vrij en veilig voelen;
  • 2) betere hulp en nazorg voor leerlingen en ouders als het onverhoopt toch niet goed loopt
  • 3) waar nodig eerder en steviger ingrijpen. Bij de uitwerking en het nastreven van deze ambities zal specifiek aandacht zijn voor kwetsbare leerlingen zoals lhbti-jongeren en meisjes

Landelijk meldpunt én meldplicht

Concreet houdt dit onder meer in dat de minister wil werken aan een ‘glashelder normenkader’, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan. Ook werkt de minister aan een landelijk meldpunt én meldplicht voor pesterijen en ernstige incidenten. Dit zou ervoor moeten zorgen dat zowel leerlingen als leraren op een laagdrempelige manier een melding kunnen maken.

Om tot passende oplossingen te komen onderzoekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wat gepeste lhbt-jongeren zélf aangeven nodig te hebben om zich veilig te voelen op school.

LEGO verwijdert alle gender-stereotypen en vooroordelen na enquete onder kinderen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rijksoverheid

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.