Lise Steegmans
Lise Steegmans School 11 mei 2022
Leestijd: 2 minuten

Activiteiten die kinderen buiten school (niet) ondernemen, dragen bij aan de kloof in het onderwijs

Een bezoek aan een museum, pretpark, theater of dierentuin. Een weekendje uit logeren gaan. Of slapen in een eigen bed. Voor het ene kind is het vanzelfsprekend. Voor het andere kind is het een uitzondering. Toegang tot deze ‘hulpbronnen’ hangt voor een deel samen met het inkomen van de ouders. Uit nieuw onderzoek naar kansenongelijkheid in Nederland blijkt nu dat kinderen die toegang hebben tot meer hulpbronnen veel beter presteren op school dan kinderen die hier geen toegang tot hebben.

Dat is de conclusie van het SEO Economisch Onderzoek in opdracht van ABN Amro Foundation en het Jeugdeducatiefonds.

Kansenongelijkheid in Nederland

Uit dit onderzoek blijkt dat de toegang tot hulpbronnen samenhangt met de prestaties van kinderen op de eindtoets. Baissschoolkinderen die ook buiten school activiteiten ondernemen, zoals uitstapjes, sporten of muziekles, scoren hoger op de eindtoets dan kinderen die het aan deze hulpbronnen ontbreekt.

Basisvoorzieningen

Opvallend aan het onderzoek is dat het niet alleen gaat om sport, het aantal kinderboeken in huis of vakanties. Ook basisvoorzieningen, zoals een ontbijt of een eigen bed, zijn geen vanzelfsprekendheid voor alle kinderen in Nederland. In groep vijf heeft een op de twintig kinderen thuis geen eigen bed (4,7 procent). Bijna twee op de tien heeft geen eigen fiets (17,4 procent) en ruim een kwart geen eigen slaapkamer (26,6 procent).

Een kwart van de kinderen in groep vijf heeft onvoldoende ontbeten, terwijl uit eerder onderzoek uit 2009 al bleek dat kinderen die zonder ontbijt te hebben genuttigd op school komen, gedurende de ochtend minder goed presteren.

Leefbaarheid van de wijk

Een andere factor die bijdraagt aan de kansenongelijkheid in Nederland is de leefbaarheid van de wijk waarin een kind opgroeit. Hierbij mag je denken aan ontspaninngsmogelijkheden, bewoners, voorzieningen en veiligheid. Kinderen met minder hulpbronnen groeien vaker op in wijken met een minder goede leefbaarheid. Het verbeteren van deze leefbaarheid van wijken leidt waarschijnlijk tot beter schoolprestaties, zo blijkt uit het onderzoek.

Achterstand

De achterstand die kinderen hierdoor oplopen, wordt in de rest van hun leven vaak niet meer ingelopen. Dat zorgt nu voor slechtere schoolprestaties en later voor een lager opleidingsniveau, dat ook een voorspeller is voor een lager inkomen.

Om deze kloof in het onderwijs te dichten, pleiten de onderzoekers voor een actievere rol van scholen en wijkteams. Zij zouden een rol kunnen spelen in het stimuleren van lezen, het regelmatig bezoeken van musea en theaters en het aanbieden van muziekles. Volgens de onderzoekers liggen hier ontwikkelingsmogelijkheden omdat de gemiddelde deelname relatief laag is.

Nederlandse leerlingen matig in taal en rekenen, in deze twee landen snappen ze het veel beter

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.