Lise Steegmans
Lise Steegmans School 20 jun 2022
Leestijd: 2 minuten

Kinderen op dorpsscholen krijgen vaker lager schooladvies dan in grote steden

Kinderen die in de Randstad wonen, hebben meer kans op een hoger schooladvies dan kinderen die buiten de Randstad naar school gaan. Buiten de grote steden hangen de schooladviezen ook samen met de grootte van de plaats waar een kind naar school gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van het AD

Dorpsscholen versus stadsscholen

In grotere gemeentes wordt het schooladvies vaker naar boven bijgesteld op basis van de CITO-score. Dat blijkt uit data van het CBS en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In kleinere plaatsen gebeurt dit juist minder vaak.

CITO-score

In gemeentes met minder dan duizend inwoners stellen scholen slechts in 19 procent van de gevallen hun advies bij op basis van de CITO-score. In gemeentes met meer dan 100.000 inwoners gebeurt dat bij 36 procent van de kinderen die hoger scoorden dan verwacht.

Onderadvisering

En dat is nog niet alles. Er is ook een aanzienlijk verschil tussen het schooladvies dat kinderen krijgen en de behaalde CITO-score in grote en kleine plaatsen. Zo haalt 45 procent van de kinderen in de kleinste gemeentes en op dorpsscholen een hogere CITO-score dan hun oorspronkelijke schooladvies. In grotere steden is dit 33 procent. Dit zou kunnen liggen aan onderadvisering, concluderen de onderzoekers.

Hoogopgeleide ouders

Socioloog Sara Geven van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar gelijkheid in schooladviezen. Zij noemt als mogelijke verklaring het opleidingsniveau van de ouders op het platteland en in grote steden. Hoogopgeleide ouders, die vaker in de stad wonen, oefenen vaak meer invloed uit op school als het gaat over het schooladvies.

Vijf schooljaren

Het AD verrichte het onderzoek op basis van data van basisschoolleerlingen in alle gemeenten die in de afgelopen vijf schooljaren de eindtoets maakten. Vervolgens zijn deze data ingedeeld op het aantal inwoners van de woonplaats van de school waar het kind naartoe gaat.

Sekseverschillen

Om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, komt er nieuwe wetgeving aan. Vanaf volgend schooljaar (2023 – 2024) moeten scholen in hun schoolgids verantwoorden hoe zij tot hun schooladvies komen. Eerder bleek ook al dat meisjes in groep acht in het schooljaar 2020/2021 een lager schooladvies kregen dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder. Bij jongens lagen de schooladviezen vorig schooljaar juist weer iets hoger, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toen.

Dat komt deels doordat onder jongens de groep met een Havo/VWO- of VWO-advies sneller is toegenomen dan onder meisjes.

Wanda: ‘Ik kreeg gelijk: zijn Cito-score bleek veel hoger dan zijn voorlopig schooladvies’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zondagochtend het beste van J/M Ouders in je mailbox 👪

Start je zondag goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders.