Lisa van den Akker
Lisa van den Akker School 24 feb 2022

Alles over speciaal onderwijs en cluster 1, 2, 3 en 4 scholen

Cluster 4

Voor wie is een cluster 4 school?

Op de cluster 4 scholen voor speciaal onderwijs kunnen de volgende leerlingen les krijgen:

  • Leerlingen die verbonden zijn aan een gesloten jeugdinrichting en leerplichtig zijn
  • Leerlingen met gedragsproblemen en/of een psychische stoornis
  • Leerlingen met gedragsproblemen en/of een psychische stoornis die ook verbonden zijn aan een pedagogisch instituut

De cluster 4 scholen zijn er voor leerlingen in de leeftijd van vijf tot twintig jaar oud. De problemen van leerlingen op het cluster 4 onderwijs kunnen door invloeden van buitenaf ontstaan, maar het kan ook gaan om aangeboren gedragsproblemen of psychische stoornissen.

Cluster 4 scholen en een gesloten jeugdinrichting

De lessen worden binnen de jeugdinrichting gegeven door een school voor speciaal onderwijs uit de regio. De leerlingen blijven in dit geval dus binnen de jeugdinrichting, maar krijgen daar wel dagelijks les. Er wordt van tevoren onderzoek gedaan om vast te stellen op welk niveau een kind les kan krijgen. Aan de hand van die intake wordt vastgesteld welk onderwijsniveau de beste match is, gezien factoren als de leeftijd en interesses van een kind.

Cluster 4 scholen en een pedagogisch instituut

Cluster 4 scholen die verbonden zijn aan een pedagogisch instituut worden ook wel PI-scholen genoemd. De leerlingen op deze scholen kunnen niet terecht in het regulier onderwijs. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals een depressie, (faal)angst of autisme. Het gaat hierbij om factoren die een gewoon leerproces in de weg staan omdat een kind niet goed in een groep mee kan komen.

Op een PI-school ligt een focus op methodes om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Er wordt een balans geboden tussen de leer- en kennisontwikkeling van een kind en de ontwikkeling op sociaal en emotioneel vlak. Hierbij is er ruimte om factoren als communicatie, regelmaat en samenwerken beter te laten verlopen. De leerlingen worden hierbij (een periode) ondersteund zodat zij daarna – zo mogelijk – beter om kunnen gaan met leerproblemen.

Samenwerking met regulier onderwijs

Cluster 3 en 4 scholen werken samen met scholen uit het reguliere onderwijs. De scholen maken in dit samenwerkingsverband afspraken over welke leerlingen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. De leerlingen voor wie dit geldt krijgen dan een toelaatbaarheidsverklaring, hiermee hebben ze officieel recht op het volgen van speciaal onderwijs.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Rijksoverheid

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
Alles over speciaal onderwijs en cluster 1, 2, 3 en 4 scholen
Sluiten