Soraya Vogelaar
Soraya Vogelaar School 2 apr 2019

Speciaal onderwijs: cluster 3 scholen

Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in verschillende clusters. Deze onderverdeling is er, omdat kinderen om verschillende redenen speciaal onderwijs nodig hebben. Die uiteenlopende omstandigheden vereisen een verschillende aanpak en onderwijs dat daarop aansluit. De verschillende cluster scholen zijn ingedeeld op de problematiek waar kinderen mee te maken hebben. Zo zijn de cluster 3 scholen er speciaal voor kinderen met een motorische beperking, kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen die langdurig ziek zijn.

Voor wie is een cluster 3 school?

De scholen zijn er voor leerlingen in de leeftijd van vijf tot twintig jaar oud. Op de cluster 3 scholen voor speciaal onderwijs kunnen de volgende leerlingen onderwijs krijgen:
– leerlingen met een lichamelijke beperking
– leerlingen met een verstandelijke beperking
– leerlingen die langdurig ziek zijn

Cluster 3 scholen en een verstandelijke beperking (ZMLK)

Deze ZMLK scholen zijn er speciaal voor kinderen met een verstandelijke beperking voor wie leren zeer moeilijk is. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een IQ onder de 55. Bij deze kinderen speelt een erge leerachterstand, bijvoorbeeld door het syndroom van Down.

De lessen zijn hierbij praktischer van aard en meer gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen.

Cluster 3 school en een lichamelijke beperking (Mytyl en Tyltyl scholen)

Deze MYTL en TYTL scholen zijn er voor kinderen met een lichamelijke handicap of meervoudige handicap. De leerlingen kunnen op deze scholen het speciaal ZMLK onderwijs volgen, maar ook regulier onderwijs. Daarnaast zijn er ook scholen waarop deze leerlingen havo en vwo onderwijs kunnen volgen. De leerlingen krijgen dan les op individueel niveau doordat het is afgestemd op hun eigen tempo.

Cluster 3 school en langdurig ziek kind

Deze scholen zijn er voor kinderen met een langdurige ziekte of medische aandoening. Denk hierbij aan zeer ernstige voedselallergieën of reuma. De scholen zijn er speciaal zodat chronisch zieke kinderen meer ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen dan in het regulier onderwijs. Zo worden de leerlingen onder meer geleerd om te gaan met hun ziekte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het efficiënt indelen van hun dag, zodat ze dit goed kunnen afstemmen met hun klachten of ziekte. Maar denk ook aan extra ondersteuning voor ziekenhuisbezoeken.

Samenwerking met regulier onderwijs

Cluster 3 en cluster 4 scholen werken samen met scholen uit het reguliere onderwijs. De scholen maken in dit samenwerkingsverband afspraken over welke leerlingen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs. De leerlingen voor wie dit geldt krijgen dan een toelaatbaarheidsverklaring, hiermee hebben ze officieel recht op het volgen van speciaal onderwijs.

Leraar24RijksoverheidLESCO

Reageer op artikel:
Speciaal onderwijs: cluster 3 scholen
Sluiten